У межах наукового співробітництва з Католицьким люблінським університетом Іоанна Павла II розпочато...

У межах наукового співробітництва з Католицьким люблінським університетом Іоанна Павла II розпочато формування зарубіжної колективної монографії з юридичних наук

568

У межах наукового співробітництва в правовій сфері Київського національного університету імені Тараса Шевченка
та Католицького люблінського університету Іоанна Павла II у вчених двох країн виникла ідея видати
колективну монографію на тему

«Права людини як основа втілення в Україні та Республіці Польща європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства»

Зарубіжну монографію буде видано у видавництві, яке співпрацює з Католицьким люблінським університетом Іоанна Павла II (Люблін, Польща), що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. 


› Редакційна колегія монографії

Криштоф ОРЗЕСЗИНА – доктор наук, професор кафедри прав людини факультету права, канонічного права та управління Католицького люблінського університету Іоанна Павла II;
Міхал СКВАРЖИНСЬКИЙ – доктор наук, доцент кафедри прав людини факультету права, канонічного права та управління Католицького люблінського університету Іоанна Павла II;
Роберт ТАБАШЕВСЬКИЙ – доктор наук, асистент кафедри прав людини факультету права, канонічного права та управління Католицького люблінського університету Іоанна Павла II;
Роман МЕЛЬНИК – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права факультету права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Михайло КРАВЧЕНКО – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник кафедри адміністративного права факультету права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Тетяна ЧЕХОВИЧ – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права факультету права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


› Порядок реєстрації

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно надіслати на електронну адресу monograph@uni.kiev.ua до 26 квітня 2019 р. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки), наукову статтю для публікації, копію квитанції про оплату.

Мови публікації: українська, польська, англійська.

Автори обов’язково отримають примірники видання у твердій палітурці. Колективній монографії буде присвоєно ISBN.

Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку й поштову відправку колективної монографії складає 100 Євро за 20 сторінок. Якщо обсяг статті більший, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Оплачується в гривні за курсом НБУ на час здійснення платежу. Реквізити для оплати надсилаються автору після успішного проходження рецензування (у тому числі перевірки на плагіат).


› Тематика колективної монографії

1. Європейський суд з прав людини та його внесок у підсилення прав людини на європейському континенті
2. Права людини як основа розвитку громадянського суспільства
3. Права людини як чинник обмеження державної влади / суть та значення «зв’язуючої» сили прав людини щодо держави
4. Теорія прав людини в країнах нової демократії
5. Права людини лише для людини? Нові виклики сьогодення
6. Захист прав людини в європейському правовому порядку


› Вимоги до оформлення статті

  • Стаття повинна являти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.
  • Обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
  • Кількість авторів не може перевищувати дві особи.

› Загальна структура статті

  • Прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи; назва статті.
  • Короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначні за обсягом параграфи та висновок
    (1 сторінка), анотація 10–15 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).
  • У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання необхідно зазначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».


› Приклад оформлення статті

 TITLE OF ARTICLE

Full name

INTRODUCTION

1. Title of paragraph

 2. Title of paragraph

 

CONCLUSIONS

 SUMMARY

 REFERENCES

 Full information about the author


› Приклад оформлення заявки

Заявка на участь у формуванні колективної монографії
«Права людини як основа втілення в Україні та Республіці Польща європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства»

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами).
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
3. Контактний номер телефону.
4. Електронна адреса.
5. Дані Нової пошти (П.І.Б., місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірника монографії.


› Контакти

Проект реалізується в межах співпраці між Люблінським католицьким університетом Іоанна Павла II та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за підтримки Центру українського-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Контактний телефон: +38 (099) 608 73 25
Електронна адреса: monograph@uni.kiev.ua  
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Поширити