Вільнюська колегія / Університет прикладних наук виступить організатором міжнародної конференції з педагогічних...

Вільнюська колегія / Університет прикладних наук виступить організатором міжнародної конференції з педагогічних наук

684

Вільнюська колегія / Університет прикладних наук
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

 Міжнародна науково-практична конференція

“ВПЛИВ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА РОЗВИТОК
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА”

Вільнюс, Литовська Республіка, 26–27 квітня 2019 р.

                                                                                 Офіційний сайт конференції
УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердже-ного Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Дмитро Бєлов, д-р юрид. н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;

д-р Еріка Кубіліне, доцент кафедри охорони здоров’я, начальник відділу наукових досліджень і розробок, Вільнюська колегія / УПН;

Інга Берташене, заступник декана факультету педагогіки, Вільнюська колегія / УПН;

д-р Ріта Ільгуне-Мартиналієне, викладач факультету педагогіки, Вільнюська колегія / УПН;

Ніда Мачераускене, декан факультету ділового адміністрування, Вільнюська колегія / УПН;

д-р Ніоле Зінкевічене, заступник ректора з наукового співробітництва, Вільнюська колегія / УПН.

СЕКЦІЇ
  1. Методологія та історія едукології
  2. Теорія і практика підготовки викладачів
  3. Теорія і практика виховання
  4. Теорія і методологія неформальної освіти
  5. Соціальна робота та педагогіка
  6. Інноваційні методи навчання
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають заповнити електронну форму учасника конференції за посиланням та надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 23 квітня 2019 р. (включно) такі документи:
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
E-mail: ped@cuesc.org.ua  
Re: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ВІЛЬНЮСІ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman
№ 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список літератури. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations).
Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках.

Завантажити приклад оформлення References.

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком літератури.

Мови конференції: литовська, українська, російська, англійська.

Тези доповідей учасників будуть розміщені на офіційному сайті конференції за посиланням http://conf-vilniaus-kolegija.cuesc.org.ua/

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, 14 червня 2019 року. Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26201805752470
ОКПО: 3158722787
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Громовчук Мирослава Володимирівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Громовчук М.В. від ПІБ____

ЗРАЗОК ТЕЗ

2. Теорія і практика підготовки викладачів

THE COMMUNICATIVE CULTURE OF TEENAGERS

Umanska Yu. V.
Postgraduate Student in the 2nd year of studies
at the Department of Pedagogy and Professional Education
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky
Vinnytsia, Ukraine

Text (Borysenko, Hahina, 2015).

References:

1. Borysenko V.V., Hahina N.V. (2015). Dialoh u konteksti suchasnoi osvitnoi paradyhmy [Dialogue in the context of the modern educational paradigm]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, vol. 124, pp. 8–10.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович, д.ю.н., професор,
директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Телефон: +38 (068) 473 09 80
E-mail: ped@cuesc.org.ua 
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua                                            

Поширити