Люблінський медичний університет запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції з медичних...

Люблінський медичний університет запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції з медичних наук

291

Міжнародна науковопрактична конференція

МЕДИЦИНА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПИ

Люблін, Республіка Польща

1011 травня 2019 року


До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних наук.


◊ УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.


◊ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Ришард Мачиєвський, доктор медичних наук, професор, декан I Медичного факультету з відділом стоматології Люблінського медичного університету;
Йоланта Шиманська, кандидат медичних наук, професор, заступник декана I Медичного факультету з відділом стоматології Люблінського медичного університету.


◊ СЕКЦІЇ

1. Клінічна медицина: досвід та нововведення
2. Теоретична медицина: основні напрямки розвитку
3. Фармацевтичні науки
4. Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
5. Профілактична медицина: сучасний стан та перспективи
6. Ветеринарна медицина


◊ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до
7 травня 2019 р. (включно): 
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.

Електронна адреса: med@cuesc.org.ua 

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У МІСТІ ЛЮБЛІН

З інформацією щодо вимог до тез доповідей та зразками оформлення заявки, тез доповідей можна ознайомитися в інформаційному листі. 

Завантажати інформаційний лист

◊ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, 25 червня 2019 року.
Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26201805752470
ОКПО: 3158722787
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Громовчук Мирослава Володимирівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Громовчук М.В. від ПІБ____


◊ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва є офіційним представником організаційного комітету конференції в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

Телефон: 068-992-04-11
Електронна адреса: med@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Поширити