На базі Північного університетського центру у Бая-Маре було проведено дві міжнародні конференції

На базі Північного університетського центру у Бая-Маре було проведено дві міжнародні конференції

250

Північний університетський центр у Бая-Маре (Centrul Universitar Nord din Baia Mare) спільно з Центром українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво) організували та провели ряд міжнародних науково-практичних конференцій з педагогічних та філологічних наук. Заходи відбувалися протягом двох днів 21–22 грудня 2018 року у місті Бая-Маре (Румунія). Вчені з України також долучилися до подій, але у дистанційній формі.

Північний університетський центр у Бая-Маре – кампус у місті Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія). Повністю інтегрований у життя міжнародної академічної спільноти, технічний університет підтримує міжнародний обмін науковими цінностями. Ця тенденція простежується у більш ніж 200 міжвузівських та міжнародних угодах про співпрацю. Відкриття європейського і світового простору освіти і науки є однією з головних цілей університету. Галузі наукових досліджень представлені в широкому діапазоні: від інженерії до фундаментальних, соціально-гуманітарних наук та мистецтвознавства.

Офіційним організатором конференцій виступив Північний університетський центр у Бая-Маре, натомість Центр українсько-європейського наукового співробітництва виступив представником організаційного комітету конференції в Україні. Завдяки злагодженій співпраці понад 200 учасників з України отримали чудову нагоду взяти участь у міжнародних наукових заходах.

Так, спільними зусиллями було проведено наступні науково-практичні конференції:

1) конференція на тему «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі», на якій учасниками були досліджені та висвітлені проблемні, на їх думку, місця в педагогічній освіті Україні, можливості запровадження європейського досвіду як в освітній процес, так і в практичну та наукову діяльність педагогів тощо.

В рамках конференції були представлені наступні секції, за якими були розподілені доповіді учасників:
1. Методологія та історія педагогіки
2. Теорія і практика навчання
3. Теорія і практика виховання
4. Теорія і методика професійної освіти
5. Соціальна педагогіка
6. Сучасні педагогічні технології;

2) конференція на тему «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі», на якій були розкриті важливі та актуальні на сьогоднішній день питання філології як науки та професійної діяльності.

В межах конференції була здійснена робота наступних секцій:
1. Слов’янські мови
2. Література
3. Романські, германські та інші мови
4. Теорія літератури
5. Порівняльне літературознавство
6. Загальне мовознавство
7. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
8. Перекладознавство
9. Мова і засоби масової комунікації
10. Міжкультурна комунікація.

В указаний термін всі учасники конференції з України отримають збірник тез конференції та сертифікат про участь. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Поширити