Науково-педагогічні стажування на базі Гуманітарно-природничого університету в Сандомирі

Науково-педагогічні стажування на базі Гуманітарно-природничого університету в Сандомирі

210

Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі виступив організатором науково-педагогічних стажувань для правників та педагогів з України.

11–15 червня 2018 р. науковці пройшли науково-педагогічне стажування:

«Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління педагогічних працівників» (присвячено особливостям підготовки педагогічних працівників, системі вищої педагогічної освіти, формуванню сучасного глобального світогляду педагога, специфіці вищої освіти в Україні та ЄС тощо).

«Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців» (темою стажування є специфіка підготовки юристів, вища юридична освіта та її складові в Україні та за кордоном, формування сучасного конкурентоспроможних правознавців.

Місце кураторів науково-педагогічних стажувань посіли провідні спеціалісти та вчені у відповідній галузі, що займають високу посаду в Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі (доктор суспільних наук у галузі педагогіки Малгожата Кєдровска; доктор правових наук Адам Ерехемля; доктор правових наук Тадеуш Бранецкі).

Навчальне навантаження стажування становить 3 кредити (108 годин) і включає такі види роботи:

  • ознайомлення з діяльністю університету через офіційний інформаційний портал – 12 годин;
  • підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) – 36 годин;
  • індивідуальна робота – 60 годин.

Стажування пройшли більше 100 науковців з України з Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Житомира, Запоріжжя, Бердянська, Херсону та інших міст, зокрема науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Офіційним представництвом стажування в Україні уже не вперше виступив Центр українсько-європейського наукового співробітництва, що активно налагоджує зв’язки з науковими та навчальними установами Європи.

Поширити