IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції

213

Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEAM-ОСВІТИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

26 квітня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі загальноосвітніх та професійно-технічних освітніх закладів, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студенти.

Місце проведення: Донецький державний університет внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Форма участі – дистанційна.

Місія конференції: обговорення актуальних питань впровадження STEAM-технологій в освітній процес закладів освіти різного рівня та профілю.

Аудиторія: науково-педагогічна спільнота закладів освіти різного рівня та профілю, здобувачі вищої освіти, члени громадських організацій, які сприяють розвитку науки та інноваційних технологій.

СЕКЦІЙНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Світовий досвід та перспективи розвитку викладання навчальних дисциплін в контексті засад STEAM-освіти.
  2. STEAM-технології навчання в закладах вищої освіти.
  3. Теоретико-методологічні аспекти формування soft-skills в процесі навчання здобувачів та здобувачок в закладах освіти.
  4. Використання освітніх платформ для організації міжнародної проєктно-дослідницької STEAM-діяльності.
  5. Комунікація в сфері гендерного напряму в контексті STEAM-освіти.
  6. Забезпечення якості вищої освіти в контексті глобальних перспектив формування інноваційного Євро простору.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Реєстрація на участь в конференції відбувається до 10.04.2024 р. шляхом реєстрації через Єдину атестаційну систему:

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Учасники конференції отримають сертифікати.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Набір в редакторі Word 2003, 2007, 2010; збереження у форматі .doc українською, англійською чи польською мовами;
2. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;
3. Формат А4; поля: ліворуч – 30 мм; праворуч – 20 мм; знизу та зверху – 25 мм;
4. Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив;
5. Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами;
6. Малюнки виконувати в Microsoft Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.
7. Тези обсягом до 3 сторінок оформляються за зразком.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Донецький державний університет внутрішніх справ

Кузьменко Ольга
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИМЕТРІЇ ТА АСИМЕТРІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ
В КОНТЕКСТІ STEMОСВІТИ

текст тез …

Список джерел (12пт.)

оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

По закінченню конференції автори отримають сертифікат та електронний збірник тез доповідей. 

Звертаємо увагу!

За достовірність наданої інформації, оригінальність тексту несуть відповідальність автори. У разі невірно оформлених доповідей, плагіату, самоплагіату – організаційний комітет має право зняти матеріали з розгляду та друку у збірнику конференції.

КОНТАКТИ:

Контактний телефон організатора: +38 097-722-05-88
Відповідальна: Кузьменко Ольга Степанівна – д.пед.н, доцент, професор кафедри фізикоматематичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету.

Поширити