V Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція із сучасної педагогіки

V Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція із сучасної педагогіки

454

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
INTERNATIONAL CENTRE CORPORATIVE MANAGEMENT
(VIENNA, AUSTRIA)
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
(BYDGOSZCZ, POLSKA)
REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI «WOM»
W BIELSKU-BIAŁEJ (BIELSKU-BIAŁEJ, POLSKA)
UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH
(ŁÓDŹ, POLSKA)
CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE
(WARSZAWA, POLSKA)
KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU
(WŁOCŁAWEK, POLSKA)
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА (м. ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (м. ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ОБЛАСНИЙ КОЛЕДЖ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА»
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(м. КРЕМЕНЧУК, УКРАЇНА)
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
(М. УЖГОРОД, УКРАЇНА)

V Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ:
ТВОРЧІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

15 березня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Місце проведення: Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Мета: розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами освітніх закладів у галузі сучасної педагогіки, вивчення та узагальнення сучасних аспектів модернізації науки на основі інноваційних технологій, а також залучення талановитих практикуючих викладачів до науково-дослідницької роботи.

Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 373 від 18.09.2023.

До участі у заході запрошуються: науково-педагогічні та педагогічні працівники, управлінці, методисти, здобувачі освіти, представники громадськості, практикуючі педагоги.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Форма участі: очна, очно-дистанційна, заочна.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Психологія та педагогіка вищої школи: актуальні питання.
Секція 2. Модернізація інноваційних методик і технологій у закладах освіти.
Секція 3. Дослідження лінгвістики та лінгводидактики на сучасному етапі.
Секція 4. Фізичне виховання та спорт в контексті сучасної освіти.
Секція 5. Актуальні питання викладання інформатики в освітніх закладах.
Секція 6. Науки про освіту в інформаційному суспільстві.
Секція 7. Сучасні перспективи розвитку спеціалізованої освіти наукового спрямування.

За результатами роботи конференції в електронному варіанті будуть розміщені на сайті Обласного коледжу ,,Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка’’ Полтавської обласної ради за електронною адресою: kpk.edu.ua  через 10 робочих днів після проведення заходу програма та збірка потезових публікацій.

Учасники матимуть можливість презентувати матеріали конференції та отримати сертифікат як підтвердження участі в Міжнародній конференції.

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ КОНФЕРЕНЦІЇ?

Оформити до 10.03.2024. (включно) online-заявку (прикріпити тези та відскановану (сфотографовану) квитанцію) за посиланням: https://forms.gle/92bzBEtu4CR61k657

Вартість участі в конференції становить 250 грн. за публікацію тез у розмірі 5 сторінок з отриманням сертифікату (12 годин). Якщо обсяг тез перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 50 грн.

Збірці потезових публікацій буде присвоєно унікальний код DOI. Кожна робота буде проіндексована в Google Scholar.

Вартість участі з отриманням сертифікату учасника конференції без публікації тез становить 100 грн. (6 годин).

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • виконання пункту 12 статті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text;
 • мова тез – українська, англійська, польська та публікація матеріалів у збірці потезових публікацій в авторській редакції;
 • швидкий розгляд матеріалів і включення до збірки;
 • можливість отримання персонального сертифіката учасника міжнародної конференції обсягом 12 годин (0,4 кредити ЄКТС) або 6 годин (0,2 кредити ЄКТС).

Сертифікат конференції може вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Тези повинні бути оформлені відповідно до вимог.
 2. Обсяг тез – 5 і більше сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
 3. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
 4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 5. Послідовність розміщення матеріалів:
 • номер та назва секції,
 • ім’я та ПРІЗВИЩЕ автора (-ів) (шрифт – напівжирний);
 • вчений ступінь, звання, посада, місце роботи
  або (для здобувачів освіти): курс, група, освітній заклад, місто (шрифт – курсив); відомості про наукового керівника;
 • НАЗВА ДОПОВІДІ (великі літери, шрифт – напівжирний);
 • текст (вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються);
 • ЛІТЕРАТУРА оформлюється після тексту через 1 інтервал.

У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57].

ВАЖЛИВО! При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 ,,Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання’’.  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Секція 2. Модернізація інноваційних методик і технологій у закладах освіти.

Тетяна КУШНІР,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Обласного коледжу ,,Кременчуцька гуманітарно-технологічна
академія імені А.С. Макаренка’’
 Полтавської обласної ради
м. Кременчук, Україна
 Науковий керівник: Тетяна КРИЛОВА,
старший викладач кафедри педагогіки та психології
початкової освіти
Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна
академія імені А.С. Макаренка»
 Полтавської обласної ради
м. Кременчук, Україна 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
ІМІДЖУ ПЕДАГОГА

Текст

ЛІТЕРАТУРА

 1. Насонова О.Б. Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : Науково-методичний збірник / за ред. Т. В. Говорун.  К.: Інститут змісту і методів навчання, 2006. 168 с.
 2. Очкур В. В. Ґендерна стратегія виховання та ґендерний підхід у розвитку дітей дошкільного віку. Сучасний погляд. 2022.  № 4 С. 2–14.
 3. Размолодчикова І. В. Імідж як складова професійної підготовки майбутнього вчителя. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8% D1%82%D0%B0/Desktop/2260-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1% 82%20% D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-4045-1-10-20190424.pdf (дата звернення: 10.10.2023).
 4. Словник української мови: в 11 томах. Том 7, 1976. С. 497.
 5. Федоришин Г. Психологія становлення особистості у батьківській сім’ї. Івано-Франківськ, Місто HB. 2020. 168 с.

КОНТАКТИ:

Будемо раді чути і бачити Вас у Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Адреса: вул. Валентини Федько, 33, м. Кременчук, Полтавська обл., 39623

Телефони для довідок: (0536)75-84-70.

E-mail: krem_ped_konf@ukr.net – організаційний комітет Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Поширити