Люблінський Медичний Університет запрошує науковців до написання колективної монографії з медичних наук

Люблінський Медичний Університет запрошує науковців до написання колективної монографії з медичних наук

299

Люблінський Медичний Університет (м. Люблін, Республіка Польща)

Колективна монографія

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ 

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Люблінський медичний університет є одним із найдавніших партнерів Центру українсько-європейського наукового співробітництва. За роки плідної співпраці із цим навчальним закладом та за його сприяння в організації наукових конференцій, стажувань і зарубіжних колективних монографій вже більше 1300 учених з України отримали сертифікати в галузі медичних наук про участь у цих заходах. 

Матеріали приймаються українською, польською, російською, англійською мовами.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.

Кожен співавтор отримає сертифікат.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

1. Клінічна медицина: досвід та нововведення
2. Теоретична медицина: основні напрямки розвитку
3. Фармацевтичні науки
4. Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
5. Профілактична медицина: сучасний стан та перспективи
6. Ветеринарна медицина

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 6 березня 2020 року надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua

 1. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки);
 2. наукову статтю для публікації;
 3. копію квитанції про оплату.

Реквізити для оплати надсилаються після отримання статті.

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З МЕДИЧНИХ НАУК

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 6 березня 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 11 травня 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 15 червня 2020 року

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.
Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у формуванні колективної монографії на тему
«Концептуальні шляхи розвитку медичної науки та освіти»

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами).
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (українською та англійською мовами).
 3. Контактний номер телефону.
 4. Телефон, електронна адреса.
 5. Поштова адреса або дані Нової пошти (П.І.Б. отримувача, місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірників монографії.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

PROBLEM OF ACUTE ABDOMEN AT KETOACIDOTIC COMA

Ivanov I. P.,

INTRODUCTION
Text [1]… […].

1. Section title
Text […]

2. Section title
Text […]

CONCLUSIONS
Text […]

SUMMARY
Text […]

REFERENCES
1. Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158. DOI 10.1048/423-6651/75-79

Information about author:
Ivanov I. P.,
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Pediatric Gastroenterology and Nutritiology
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
58 Amosova str., Kharkiv, 61176, Ukraine

[1] 1. Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158. DOI 10.1048/423-6651/75-79

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі медичних наук.

Телефон: + 38 (068) 992 04 11
Email: med@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист
Поширити