Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності

Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності

3496
Сумський державний університет
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Компанія Plagiat.pl

 Майстерня академічної доброчесності

Етап № 1. Програма підвищення кваліфікації

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, ВІДКРИТА НАУКА ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ:
ЯК СТВОРИТИ ДОБРОЧЕСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

18 вересня – 18 жовтня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у програмі підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, студенти, педагогічні працівники, викладачі та всі охочі, хто цікавиться питаннями забезпечення академічної доброчесності, впровадження штучного інтелекту та відкритих наукових практик у закладах вищої освіти.

Участь у програмі підвищенні кваліфікації є безоплатною.

Підвищення кваліфікації відбувається в рамках модулів Жана Моне ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-101085198 «OSEE – Open Science and Education in Europe: success stories for Ukrainian academia».

Кожен учасник програми підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник есе в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 1 кредит ECTS (30 годин), з них 8 годин лекцій, 12 годин самостійного вивчення матеріалів і 10 годин для самостійної підготовки есе. Здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Артем Артюхов – кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник, керівник Групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, міжнародний інженер-педагог (Ing.Paed.IGIP), координатор модуля Жана Моне «AICE – With Academic integrity to EU values:  step by step to common Europe».

 

Юрій Волк – кандидат фізико-математичних наук, координатор модуля Жана Моне «OSEE – Open Science and Education in Europe:  success stories for Ukrainian academia».

 

Алі Тахмазов – виконавчий директор Plagiat.pl.

 

Михайло Віхляєв – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

 

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 12 вересня 2023 року (включно) заповнити заявку на участь у заході.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 18 вересня по 18 жовтня 2023 року (включно), а саме впродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua есе за тематикою програми стажування.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ЧОТИРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ / СЕМІНАРІВ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM


Дата

Час Семінар Спікер

20 вересня 2023 року

14:30 Складники доброчесного освітнього середовища
(мова – українська)
Артем
Артюхов

29 вересня 2023 року

14:30

Відкрита наука та академічна доброчесність
(мова – українська)

Юрій
Волк

3 жовтня 2023 року

14:30

Діалог із ChatGPT
(мова – українська)

Артем
Артюхов

10 жовтня 2023 року 14:30 Програми перевірки унікальності тексту та штучний інтелект
(мова – англійська)

Алі
Тахмазов

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЕСЕ

Унікальність усіх поданих есе, а також наявність тексту, написаного штучним інтелектом, перевіряється за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від компанії Plagiat.pl. Рецензування змісту есе проводять спікери програми. Зважаючи на те, що есе є самостійною творчою роботою, використання штучного інтелекту дозволяється виключно для створення структури (плану) есе та проведення огляду літератури з обов’язковим відзначенням факту використання штучного інтелекту у визначених частинах есе. Використання штучного інтелекту не є порушенням академічної доброчесності, однак «продукт» штучного інтелекту може містити порушення, відповідальність за які покладається на автора есе.

У разі виявлення порушень академічної доброчесності есе знімається з розгляду, а його автор зможе бути лише слухачем програми без отримання сертифікату про її закінчення.

Збірник есе і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 8 грудня 2023 року.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що есе приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ЕСЕ

Обсяг есе – від 2 до 3 сторінок формату А4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Під час написання есе слухачам програми пропонується викласти власне, аргументоване бачення проблеми, яка стосується тематик семінару або виходить за їх межі та в цілому відноситься до викликів формування доброчесного середовища.  Аналіз проблеми проводиться на підставі матеріалів семінарів та додаткових літературних джерел.

Есе повинно містити:

  • чіткий виклад суті поставленої проб­леми;
  • проведений аналіз цієї проблеми із застосуванням існуючих концепцій, які представлені в курсі або в додатково використаній літературі;
  • висновки, що показують власну позицію з проблеми, яка розглядається. 

Важливою складовою есе повинно бути:

  • з’ясування причи­ни існуючої проблеми;
  • її вплив на поведінку учасників освітнього процесу.

Послідовність розміщення матеріалів в есе: назва есе (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (наприклад: Шевченко Т.Г._есе).

Використані літературні джерела оформлюються наприкінці тексту під назвою «Список посилань»  з урахуванням розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому (у разі необхідності) – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова есе: українська, англійська.

ЗРАЗОК ЕСЕ

Чи можливе доброчесне використання ChatGPT в освітньому процесі?

Артюхов А. Є.
кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник,
керівник Групи сприяння академічній доброчесності
Сумський державний університет
м. Суми, Україна

З часу отримання безкоштовного доступу до ChatGPT наприкінці 2022 року точаться постійні дискусії щодо його можливостей і функціоналу, а також умов його доброчесного використання в освітній і науковій діяльності [1].

<…>

Список посилань

1. Lancaster T. Artificial intelligence, text generation tools and ChatGPT – does digital watermarking offer a solution? International Journal for Educational Integrity. 2023. № 19 (10). DOI: 10.1007/s40979-023-00131-6.

КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка програми підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити