Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з аграрних наук

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з аграрних наук

2434
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства
Національної академії аграрних наук України
Центр українсько-європейського
наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗОНИ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ
В АСПЕКТІ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

19 вересня – 30 жовтня 2022 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться сучасними викликами та потенціалом аграрного сектору зони недостатнього зволоження в аспекті подолання загроз продовольчої безпеки країни.

З 24 лютого 2022 року життя нашої країни змінилося назавжди. Ми почали жити по-новому – у стані війни, що значною мірою вплинуло на кожну сферу нашого життя, зокрема на аграрну сферу. Спільно з  Інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України ми вирішили організувати науково-педагогічне підвищення кваліфікації з метою висвітлення сучасних викликів та потенціалу аграрного сектору зони недостатнього зволоження в аспекті подолання загроз продовольчої безпеки країни.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

ВОЖЕГОВА Раїса Анатоліївна – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор  Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України;

 

МАРЧЕНКО Тетяна Юріївна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України;

 

ЗАЄЦЬ Сергій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України;

 

РУДІК Олександр Леонідович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України;

 

ПІЛЯРСЬКА Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, завідувач відділу маркетингу та міжнародної діяльності Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

 
У межах заходу передбачено проведення трьох онлайн-лекцій на платформі ZOOM:

29 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Створення нових високотехнологічних сортів та гібридів стратегічно важливих агрокультур для забезпечення продовольчої безпеки України та світу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення». Спікер – Марченко Тетяна Юріївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

6 жовтня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Кліматично орієнтовані технології вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних і неполивних землях у воєнний та післявоєнний періоди». Спікер – Заєць Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

13 жовтня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Адаптивні підходи у формуванні сучасних систем землеробства в умовах  глобальних кліматичних та соціально-політичних  змін». Спікер – Рудік Олександр Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 16 вересня 2022 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу soc@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 19 вересня по 30 жовтня 2022 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з аграрних наук.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 900 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 2 грудня 2022 року.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
Email: soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити