Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з педагогічних наук

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з педагогічних наук

5759
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»

 31 жовтня – 11 грудня 2022 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться проєктуванням й реалізацією освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта».

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення
педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

СОБОЛЬ Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

 

РЯБОВОЛ Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

 

АНДРОЩУК Ігор Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету;

 

ПОПОВИЧ Анжеліка Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У межах заходу передбачено проведення трьох онлайн-лекцій на платформі ZOOM:

8 листопада о 14:30

Тема лекції – «Цілевизначення та конструювання змісту освітніх програм за спеціальністю 014 “Середня освіта”». Спікер – Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

15 листопада о 14:30

Тема лекції – «Поєднання предметних спеціальностей/ спеціалізацій в освітніх програмах за спеціальністю 014 “Середня освіта”. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних в ОП». Спікер – Андрощук Ігор Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

22 листопада о 14:30

Тема лекції – «Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу зі спеціальності 014 “Середня освіта”». Спікер – Попович Анжеліка Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 29 жовтня 2022 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

 Зверніть, будь ласка, увагу!

З 31 жовтня по 11 грудня 2022 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з педагогічних наук.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 900 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 13 січня 2023 року.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити