Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з економіки

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з економіки

4088

Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТРЕНДІВ ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ

30 жовтня – 10 грудня 2023 року

Завантажити інформаційний лист

Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

Для участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені питаннями інновацій та інтеграції цифрових трендів освітянського простору в економіку знань.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення економічної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  • Мартинюк Олена Анатоліївна – докторка економічних наук, професорка кафедри менеджменту охорони здоров’я Одеського національного медичного університету; віце-президент ГО ДК «Партнер»; Амбасадор Ліги амбасадорів з фінансової грамотності в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб; тренер-волонтер Національного проекту з Фінансової грамотності України.
  • Чукурна Олена Павлівна – докторка економічних наук, професорка кафедри менеджменту та маркетингу, декан факультету бізнесу та соціальних комунікацій Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку.
  • Князєва Олена Альбертівна – докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.
  • Лінгур Любов Миколаївна – кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної кібернетики та інформаційних технології Державного університету «Одеська політехніка».

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 3 листопада 2023 року (включно):

1) Заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу econom@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 30 жовтня по 10 грудня 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу econom@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ЧОТИРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:


8 листопада о 14:30
Лекція на тему «Фінансове моделювання та використання ділових імітаційних ігор у викладанні фінансових дисциплін».
Спікер – Мартинюк Олена Анатоліївна.

 

 

14 листопада о 14:30
Лекція на тему «Методи та цифрові інструменти на основі технології Blockchain та Big Data в економіці знань».
Спікер – Чукурна Олена Павлівна.

 

 

22 листопада о 14:30
Лекція на тему «Організаційні та психологічні аспекти формування освітньої траєкторії студентів в умовах цифровізації та військових дій».
Спікер – Князєва Олена Альбертівна.

 

 

27 листопада о 14:30
Лекція на тему «Застосування штучного інтелекту в освітянських процесах».
Спікер – Мартинюк Олена Анатоліївна.

 

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн.
  Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
 2. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки.
 3. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 22 грудня 2023 року.
 4. За бажанням, учасники додатково можуть замовити друкований збірник та сертифікат. Вартість отримання друкованих матеріалів, враховуючи відправку, становить 500 грн, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску. Розсилка матеріалів у друкованому вигляді буде здійснена після 29 грудня 2023 року.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

СУЧАСНА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Довженко Д.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу та логістики
Сумського національного аграрного університету
м. Суми, Україна

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави і людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом економічного, політичного та культурного розвитку суспільства, вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні… [1].
<…>

Список використаних джерел:

1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78–81.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа:
Ангелюк Ганна Тарасівнакоординатор з питань наукових заходів та проектів у галузі економічних наук
Телефон: + 38 (063) 616 16 67
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити