Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

5393

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ЗМІННІСТЬ ДИДАКТИЧНИХ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ АСПЕКТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОЛОГІЇ

30 січня – 12 березня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені філологією.

Сучасний філолог, особливо вчитель/викладач української мови та літератури, – це людина, на яку покладається не лише функція педагога, наставника, а й функція вихователя.
В умовах воєнного протистояння саме він може стати ретранслятором багатьох важливих, визначальних ідей, пов’язаних із формуванням цілісного уявлення про власну національну ідентичність.

Знання й осмислення ідей провідних учених-істориків, філософів, учених-письменників, з-поміж яких виділяється постать Миколи Костомарова, дає змогу сучасному філологові вияскравити проблему «свій/чужий», знайти відповіді на запитання стосовно специфіки ментального обличчя українця, пояснити мотивацію поведінки та психологічні патерни в екстремальних ситуаціях, у яких ми всі зараз перебуваємо.

Культура мовлення викладача є одним із вирішальних чинників в ефективності педагогічної діяльності, налагодженні професійної комунікації, досягненні поставленої мети – передачі знань та формуванні компетентностей учня.

Теоретичною основою культури мовлення є пізнання й осмислення мовних норм, особливостей функціонування стилів літературної мови, усвідомлення взаємозв’язків системи мови, структури мовлення та екстралінгвістичних структур. Натомість практичною основою культури мовлення є систематична увага мовця до мови та рівня власного мовлення, прагнення досягти мовленнєвої майстерності.

У межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації пропонується поглиблене вивчення норм сучасної літературної мови. Зокрема, передбачається опанування правил літературної вимови й постановки наголосу, влучний добір лексичних засобів, запобігання помилкам у вживанні паронімів і міжмовних омонімів, збагачення лексикону, правильне узгодження граматичних категорій, оптимальний вибір синтаксичних конструкцій відповідно до умов та мети мовлення, ознайомлення з національними особливостями мовленнєвого етикету. Особливу увагу буде приділено інноваціям українського правопису 2019 року.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних і поведінкових наук, спрямована на розвиток та вдосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії, професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  • Анатолій ВИСОЦЬКИЙ – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна); 
  • Ірина САВЧЕНКО – кандидатка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри української літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна);
  • Людмила ЗІНЕВИЧ – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна);
  • Іванна СТЕФ’ЮК (ОЛЕЩУК) – кандидатка філологічних наук, завідувачка науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва, письменниця, старша наукова співробітниця Снятинського літературно-меморіального музею Марка Черемшини (Чернівці, Україна).

У межах заходу передбачено проведення трьох онлайн-лекцій на платформі ZOOM:     

9 лютого о 14:30 відбудеться лекція на тему «Історіософські ідеї Миколи Костомарова у формуванні націєцентричного світогляду учня». Спікер – Ірина Савченко, кандидатка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри української літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Київ, Україна).

Ірина Савченко про свою лекцію: «Микола Костомаров, учений-історик, фольклорист, письменник, засновник Кирило-Мефодіївського товариства, одним із перших серед української інтелектуальної еліти звернувся до дослідження особливостей ментального портрета українця, послідовно доводив окремішність українського та російського етносів («Дві руські народності», «Кудеяр», «Чернігівка»), окреслив позитивну програму творення української національної держави («Книга буття українського народу»)».

16 лютого о 14:30 відбудеться лекція на тему «Культура мови та культура мовлення у професійній діяльності вчителя». Спікер – Людмила Зіневич, кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна).

Людмила Зіневич про свою лекцію: «Педагогічна ефективність мовлення викладача залежить від рівня володіння мовою, правильного добору мовних засобів. На лекції розглянемо орфоепічні, акцентуаційні особливості сучасної української мови, поговоримо про словникове багатство мовця та про те, як уникнути лексичних, словотвірних і граматичних помилок, проаналізуємо інновації в українському правописі».

23 лютого о 14:30 відбудеться лекція на тему «У чому секрет “паляниці”, або шибболет в умовах війни». Спікер – Іванна Стеф’юк (Олещук), кандидатка філологічних наук, завідувачка науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва, письменниця, старша наукова співробітниця Снятинського літературно-меморіального музею Марка Черемшини (Чернівці, Україна).

Іванна Стеф’юк (Олещук) про свою лекцію: «На занятті ми поговоримо про те, чому мовні паролі – це значно більше, ніж жарти в соцмережах. Зокрема, проаналізуємо українські військові шибболети та зіставимо з орфоепічними нормами української мови».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь.
Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 27 січня 2023 року (включно):

1) заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 30 січня по 12 березня 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з філології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1400 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 1200 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 28 квітня 2023 року.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити