Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

2405
Львівський національний університет імені Івана Франка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

«СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ГОРИЗОНТ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ:
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

27 березня – 7 травня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені здобутками і перспективами студентоцентрованого горизонту філологічної освіти.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Мацевко-Бекерська Лідія Василівна доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури Львівського національного університету імені Івана Франка;

 

Бандровська Ольга Трохимівна доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка;

 

Бораковський Любомир Адамович кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка, в.о. декана факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

4 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Літературознавчий аналіз та інтерпретація ліричних текстів: теоретико-методологічні рекомендації щодо розвитку вмінь і навичок учнів та студентів». Спікер – Бораковський Любомир Адамович.

13 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Комп’ютерні технології та художня література: гіпертекст, гіперлітература, гіперлітературознавство». Спікер – Бандровська Ольга Трохимівна.

18 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Бачити душею: культура читання у призмі віддалених форм організації навчання». Спікер – Мацевко-Бекерська Лідія Василівна.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 24 березня 2023 року (включно):

1) Заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 27 березня по 7 травня 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з філології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1400 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 1200 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 30 червня 2023 року.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.

Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити