Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації із грантових програм

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації із грантових програм

3734

Полтавський державний аграрний університет
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

5 серпня – 15 вересня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

До  участі  у  всеукраїнському  науково-педагогічному підвищенні кваліфікації   запрошуються   науково-педагогічні   співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, які зацікавлені актуальними напрямами грантових програм в закладах освіти.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого- педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник   тез   науково-методичних   доповідей   в   електронній формі.

Навчальне  навантаження    становить    6  кредитів    ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Галич Олександр Анатолійович – кандидат економічних наук, професор, ректор Полтавського державного аграрного університету, голова організаційного комітету;

Аранчій Валентина Іванівна –  кандидат  економічних  наук, професор, перший проректор Полтавського державного аграрного університету, заступник голови організаційного комітету;

Горб Олег Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавського державного аграрного університету, заступник голови організаційного комітету;

Дячков Дмитро Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету;

Макаренко Петро Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету;

Вакуленко     Юлія     Валентинівна     –          кандидат сільськогосподарських наук, доцент, керівник Навчально- наукового центру інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих Полтавського державного аграрного університету;

Дудник Володимир Васильович – кандидат технічних наук, керівник відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Полтавського державного аграрного університету.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

13 серпня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Основи грант- менеджменту».

20 серпня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Актуальні напрями грантових програм».

27 серпня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Грантова заявка: вимоги до оформлення».

Спікер – Медвідь Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету.

Посилання на  онлайн-лекції  будуть  надіслані  всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 31 липня 2024 року (включно):

  • заповнити заявку;
  • надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 5 серпня по 15 вересня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації із грантових програм.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник  тез   науково-методичних   доповідей   і   сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 29 листопада 2024 року.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Самомотивація як невід’ємна складова ефективності особистості

Сазонова Т. О.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту імені І.А. Маркіної Полтавський державний аграрний університет м. Полтава, Україна

Самомотивація особистості є важливою складовою частиною її успішного життя… [1, с. 85].

Література:

  1. Золотарьова О.В. Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльністної мобільності. Проблеми економіки та політичної економії. 2016. № 1. С. 85–98.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координатор всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити