Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації журналістики

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації журналістики

4283

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

ІННОВАЦІЙНІ ТЕКСТОВІ ПРАКТИКИ
У СФЕРІ ЦИФРОВИХ МЕДІА

6 листопада – 17 грудня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у підвищенні кваліфікації запрошуються науково- педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені інноваційними текстовими практиками у сфері цифрових медіа.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково- методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досяг- нень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення психолого- педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Соболь Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Габелко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Фенько Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та журналістики Центрально- українського державного університету імені Володимира Винниченка;

Гольник Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та журналістики Центрально- українського державного університету імені Володимира Винниченка;

Гундерук Олександра Олександрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, старший викладач кафедри української філології та журналістики  Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

У     МЕЖАХ     ЗАХОДУ     ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ
ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

15   листопада о  14:30   відбудеться лекція  на       тему «Інструментарій креативного письма та сторітелінгу в сучасному полі медіакомунікації». Спікер – Фенько Наталія Миколаївна.

22   листопада о  14:30   відбудеться лекція  на       тему «Штучний інтелект у сучасних інтернет-виданнях». Спікер – Гольник Оксана Олександрівна.

29   листопада о  14:30   відбудеться лекція  на       тему «Інстаграм як інноваційна медіаплатформа». Спікер – Гундерук Олександра Олександрівна.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 31 жовтня 2023 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 6 листопада по 17 грудня 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з журналістики.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 900 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 2 лютого 2024 року.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Контент нових медій: між якістю та технологією

Баранов О.А.
доктор юридичних наук, старший дослідник, керівник
Центр теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІІП НАПрН України
м. Київ, Україна

Текст… [1, с. 85].

Література:

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково- педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити