Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних наук

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних наук

2820

Донецький державний університет внутрішніх справ
Куявський університет у Влоцлавеку
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних наук

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

15 листопада – 26 грудня 2021 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

Для участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Короткова Юлія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • Рябченко Евеліна Василівна, кандидат політичних наук, завідувач відділення міжнародного співробітництва Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • Гапонюк Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • Веселов Микола Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ.

У межах заходу передбачено проведення чотирьох онлайн-лекцій у ZOOM:

 • 22 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Впровадження в освітній процес сучасного інструментарію викладання правових дисциплін». Спікер – Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • 29 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Інноваційні методи і форми викладання юридичних дисциплін у закладі вищої освіти». Спікер – Мухіна Галина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • 2 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Організайно-правове регулювання вищої освіти в Україні». Спікер – Короткова Юлія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ.
 • 6 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Організаційно-правові засади функціонування ювенальної юстиції в Україні». Спікер – Веселов Микола Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ.

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за участь.
Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 19 листопада 2021 року (включно):

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як ви заповните заявку).

 Зверніть, будь ласка, увагу!

З 15 листопада  по 26 грудня 2021 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: ПРАВО: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника становить 800 грн.
  Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 700 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 7 січня 2022 року.

ПРЕДСТАВНИЦТВО  

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон:+ 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити