Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних наук

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних наук

6925
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Україна)
Національна академія правових наук України (Україна)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Запорізький національний університет (Україна)
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Україна)
ГО «Асоціація фахівців адміністративного права» (Україна)
ГО «Європейський центр верховенства права» (Україна)
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)
Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)
Ризький університет імені Страдіня (Латвійська Республіка)

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ІННОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО БЛОКУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

21 липня – 25 серпня 2022 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться питаннями інновацій у забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану.

24 лютого 2022 року – день, який назавжди змінив життя України та всього цивілізованого світу. Вплив війни вкрай негативний: вона залишає свої сліди на окремій людині, на соціумі, на державі, і це вимагає нагального втручання та пояснення з боку фахівців задля надання теоретичних і практичних порад. Саме тому провідні українські й закордонні університети, наукові установи та громадські організації прийняли рішення організувати підвищення кваліфікації з метою тлумачення інновацій у забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • Лученко Дмитро Валентинович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Школик Андрій Михайлович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;
 • Вдовічен Віталій Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва;
 • mgr Joanna Skiba – завідувач кафедри іноземних мов, експерт у галузі освіти та електронного навчання для дорослих, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку.
У межах заходу передбачено проведення трьох онлайн-лекцій на платформі ZOOM:

21 липня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Структура та зміст навчальної дисципліни «Загальна адміністративна процедура».

Спікери:

Juris Radzevičs – лектор з адміністративного права Ризького університету імені Страдіня, депутат Ризької міської думи;

 

Лученко Дмитро Валентинович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 

Бойко Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 

Школик Андрій Михайлович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

28 липня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Службове право як складова предмету навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку або ж самостійний освітній компонент у процесі підготовки здобувачів за напрямком 081 Право: проблеми, виклики воєнного часу та можливі шляхи їх вирішення. Пріоритетні напрямки сучасних наукових досліджень проблем службового права в умовах формування глобального наукового простору».

Спікери:

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан  юридичного факультету Запорізького національного університету;

 

Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

 

Федчишин Сергій Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 

Вдовічен Віталій Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Чернівецького національ-ного університету імені Юрія Федьковича;

 

Ковбас Ігор Васильович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича;

 

Крайній Павло Іванович – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича.

        

5 серпня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Інноваційні практики підготовки здобувачів вищої освіти за напрямком 081 Право у ЗВО з питань адміністративно-деліктного права: методологічний, змістовний та праксеологічний аспекти. Форми можливої співпраці вчених-адміністративістів у поглибленому дослідженні проблем адміністра-тивно-деліктного права».

Спікери:

Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

Герасименко Євгеній Станіславович – кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;

 

Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 15 липня 2022 року (включно):

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу soc@cuesc.org.ua.

 Зверніть, будь ласка, увагу!

 З 21 липня по 25 серпня 2022 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з права.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Організаційний внесок учасника становить 800 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 26 вересня 2022 року.

 КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
Email: soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити