Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з гендерних студій у вищій школі

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з гендерних студій у вищій школі

6102

Львівський державний університет внутрішніх справ
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

5 вересня – 16 жовтня 2022 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться питаннями гендерних студій у вищій школі.

Україна постійно підтверджує свою відданість загальноєвропейським ідеалам і цінностям, чільне місце з-поміж яких посідають гендерна рівність та недискримінація. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 роки визначає шість стратегічних цілей: 1) запобігання гендерним стереотипам і сексизму та боротьбу із цими явищами; 2) запобігання й боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством; 3) забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя; 4) досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень; 5) захист прав жінок-мігранток, жінок-біженок та жінок – шукачок притулку; 6) реалізацію стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках і заходах. Не викликає жодних заперечень роль освіти в досягненні цих стратегічних цілей. Крім того, 20 червня 2022 року Україною ратифіковано Стамбульську конвенцію, що поставило нові завдання для всіх галузей державної політики та практики в аспекті запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами. Саме тому Львівський державний університет внутрішніх справ та Центр українсько-європейського наукового співробітництва вирішили організувати підвищення кваліфікації з метою тлумачення сучасних викликів і досягнень у сфері гендерних студій у вищій школі.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в друкованій формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Балинська Ольга Михайлівна – докторка юридичних наук, професорка, проректорка Львівського державного університету внутрішніх справ;

Євхутич Ірина Миколаївна – кандидатка юридичних наук, доцентка, радниця ректора з гендерних питань Львівського державного університету внутрішніх справ;

Гловюк Ірина Василівна – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.

У межах заходу передбачено проведення
трьох онлайн-лекцій на платформі ZOOM:

13 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Домашнє насильство як крайній прояв гендерної нерівності у структурі навчальних програм та ідентифікація домашнього насильства  як обов’язковий елемент  навчальних програм». Спікерка – Романцова Світлана Василівна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.

20 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у закладах вищої освіти». Спікерка – Євхутич Ірина Миколаївна – кандидатка юридичних наук, доцентка, радниця ректора з гендерних питань Львівського державного університету внутрішніх справ.

27 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Особливості викладання кримінально-юстиційних питань гендерних студій». Спікерка – Гловюк Ірина Василівна – докторка юридичних наук,  професорка, професорка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь.
Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 31 серпня 2022 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanc_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 5 вересня по 16 жовтня 2022 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanc_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з гендерних студій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1400 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 1200 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 18 листопада 2022 року.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Демченко Крістіна Григорівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: +38 (068) 487 24 43
Email: advanc_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити