Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права

3017

Одеський державний університет внутрішніх справ
Центр українсько-європейського
наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

ПІДГОТОВКА ПРАВООХОРОНЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 262 “ПРАВООХОРОННА
ДІЯЛЬНІСТЬ” НОВОЇ ФОРМАЦІЇ: НАПРЯМИ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 березня – 14 квітня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

До участі у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться підготовкою правоохоронців зі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих та досягнень психолого-педагогічних, соціальних і поведінкових наук. Вона спрямована на розвиток і вдосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Дмитро ШВЕЦЬ – доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, полковник поліції, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

Максим КОРНІЄНКО – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

Олександр СІФОРОВ – кандидат технічних наук, доцент, полковник поліції, начальник навчально-методичного відділу Одеського державного університету внутрішніх справ;

Алла ПИШНА – кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;

Олена КОВАЛЬОВА – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, майор поліції, професор кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

14 березня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Розробка та модернізація освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”». Спікер – Олександр СІФОРОВ, кандидат технічних наук, доцент, полковник поліції, начальник навчально-методичного відділу Одеського державного університету внутрішніх справ.

21 березня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Використання спеціалізованих навчальних полігонів у процесі підготовки правоохоронців». Спікер – Алла ПИШНА, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

28 березня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству: актуальність та особливості підготовки здобувачів вищої освіти у сфері правоохоронної діяльності». Спікер – Олена КОВАЛЬОВА, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, майор поліції, професор кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати внеску за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 29 лютого 2024 року (включно):

1) заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор надішле Вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 4 березня по 14 квітня 2024 року (включно), а саме впродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації в ОДУВС.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1200 грн.
    Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 1000 грн. (ознайомитися з інформацією про те, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). В організаційний внесок входить відшкодування витрат за редагування та верстку збірника тез, підготовку сертифікатів.
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані у співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координаторові.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 31 травня 2024 року.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (наприклад: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється наприкінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Сучасна вища юридична освіта в Україні:
проблеми, перспективи та міжнародний досвід

Севрук В.Г.
кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник відділу організації
науково-дослідної роботи,
Національна академія внутрішніх справ,
м. Київ, Україна

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави та людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом економічного, політичного й культурного розвитку суспільства вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні… [1].

<…>

Література:

  1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78–81.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити