Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації із супроводу розвитку дітей

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації із супроводу розвитку дітей

4218

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ПИТАННЯ СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЯК ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

4 грудня – 14 січня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені супроводом розвитку дітей раннього віку.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, спрямована на розвиток та вдосконалення психолого-педагогічної, риторичної, інформаційно-комунікативної компетентностей педагогічних працівників, а також їхніх практичних умінь та навичок, що сприятиме професійно-особистісному зростанню та підвищенню ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності загалом.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне       навантаження             становить

6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Булах Ірина – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, декан факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Вольнова Леся – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, заступник декана з наукової роботи та міжнародних відносин факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Отич Дарія – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Крюкова Олена – кандидат педагогічних наук, магістр психології, доцент кафедри соціальної психології факультету психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Гурковська Тетяна – голова відокремленого  підрозділу  в  м.  Києві ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», тренер ЮНІСЕФ за програмою «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні».

У     МЕЖАХ     ЗАХОДУ     ЗАПЛАНОВАНО
ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

8 грудня о 14:30 – лекція на тему «Характеристика періоду раннього дитинства та особливості розвитку дитини в ньому»;

15 грудня о 14:30 – лекція на тему «Провідні лінії психічного розвитку дітей раннього віку та єдність діагностико- розвивального підходу в освітній взаємодії з такими дітьми»;

22 грудня о 14:30 – лекція на тему «Адаптація до дитячого садка. Чинники, що полегшують процес пристосування до умов дошкільного закладу».

Спікер  –  Тетяна Гурковська,  голова  відокремленого підрозділу    в    м.    Києві    ВГО    «Асоціація працівників дошкільної освіти», тренер ЮНІСЕФ за програмою «Забезпечення    безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 30 листопада 2023 року (включно):

  • Заповнити заявку;
  • надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 4 грудня по 14 січня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації із супроводу розвитку дітей.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 900 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані  учасникам   на   електронну   адресу,  вказану   в  заявці, після 1 березня 2024 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно   до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково- педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити