Авторський курс «Науковий консалтинг та доброчесність: як обійти пастки?»

Авторський курс «Науковий консалтинг та доброчесність: як обійти пастки?»

12169
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Програма авторського курсу

НАУКОВИЙ КОНСАЛТИНГ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:
ЯК ОБІЙТИ ПАСТКИ?

19 лютого – 19 березня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма авторського курсу

До участі у програмі авторського курсу запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, студенти, педагогічні працівники, викладачі та всі охочі, хто цікавиться питаннями забезпечення академічної доброчесності, впровадження штучного інтелекту та відкритих наукових практик у закладах вищої освіти.

Кожен учасник програми авторського курсу отримає сертифікат та збірник есе в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 2 кредити ECTS (60 годин), з них 8 годин лекцій, 32 години самостійного вивчення матеріалів і 20 годин для самостійної підготовки есе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПРОГРАМИ АВТОРСЬКОГО КУРСУ:

Артем Артюхов – кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, міжнародний інженер-педагог (Ing.Paed.IGIP), координатор модуля Жана Моне «AICE – With Academic integrity to EU values:  step by step to common Europe»;

Юрій Волк – кандидат фізико-математичних наук, координатор модуля Жана Моне «OSEE – Open Science and Education in Europe:  success stories for Ukrainian academia»;

Михайло Віхляєв – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – онлайн.

Учасникам необхідно до 30 січня 2024 року (включно):

1) заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 19 лютого по 19 березня 2024 року (включно), а саме впродовж авторського курсу, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua есе за тематикою програми стажування.

Тема листа: Авторський курс із наукового консалтингу.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ЧОТИРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ / СЕМІНАРІВ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

Дата Час Семінар Спікер
21 лютого 2024 року 14:30 KPI науково-педагогічного працівника та посередники на шляху їх досягнення Артем Артюхов
28 лютого 2024 року 14:30 Науковий консалтинг: «чорні», «сірі» та «білі» практики Артем Артюхов

 

6 березня 2024 року 14:30 Хижацькі видавництва

та конференції:

гроші = публікація

Юрій

Волк

13 березня 2024 року 14:30 «Чорні» й «сірі» наукові консультанти

у вебпросторі та в електронній скриньці

Артем Артюхов

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЕСЕ

Унікальність усіх поданих есе, перевіряється за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від компанії Plagiat.pl. Рецензування змісту есе проводять спікери програми.

У разі виявлення порушень академічної доброчесності есе знімається з розгляду, а його автор зможе бути лише слухачем програми без отримання сертифікату про її закінчення.

ВИМОГИ ДО ЕСЕ

Обсяг есе – від 2 до 3 сторінок формату А4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Під час написання есе слухачам програми пропонується викласти власне, аргументоване бачення проблеми, яка стосується тематик семінару або виходить за їх межі та в цілому відноситься до викликів формування доброчесного середовища.  Аналіз проблеми проводиться на підставі матеріалів семінарів та додаткових літературних джерел.

Есе повинно містити:

  • чіткий виклад суті поставленої проблеми;
  • проведений аналіз цієї проблеми із застосуванням існуючих концепцій, які представлені в курсі або в додатково використаній літературі;
  • висновки, що показують власну позицію з проблеми, яка розглядається. 

Важливою складовою есе повинно бути:

  • з’ясування причини існуючої проблеми;
  • її вплив на поведінку учасників освітнього процесу.

Послідовність розміщення матеріалів в есе: назва есе (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (наприклад: Шевченко Т.Г._есе).

Використані літературні джерела оформлюються наприкінці тексту під назвою «Список посилань»  з урахуванням розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому (у разі необхідності) – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова есе: українська, англійська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що есе приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника становить 600 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 400 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що авторський курс одноосібний. Сплата внеску за есе, написане в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник есе і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 10 травня 2024 року.

ЗРАЗОК ЕСЕ

Науковий консалтинг в Україні: опис явища

Артюхов А. Є.
кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник,
Сумський державний університет
м. Суми, Україна

Компанії, які пропонують науково-технічні консалтингові послуги, впливають на прийняття рішень бізнесом, урядами та установами. Часто працюючи за лаштунками, ці компанії пропонують технічну експертизу, інформацію, контакти та інструменти, які клієнти не можуть отримати без зовнішньої допомоги [1].

<…>

Список посилань

  1. What is Scientific Consulting? – Electronic source. – Access mode: https://www.linkedin.com/pulse/what-scientific-consulting-ags-consultancy/ (date of request 28.12.2023).

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка програми авторського курсу.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити