Колективна монографія з гуманітарних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з гуманітарних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

2519
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
(м. Київ, Україна)
Балтійська міжнародна академія
(м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія

ГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА
ЯК СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО

Дедлайн  – 30 вересня 2022 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою 

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту у сфері філософії, культурології, журналістики, лінгвістики, філології, соціології, політології, педагогіки та ін.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Гуманітарна експертиза – це новітня наукова діяльність, де об’єктом вивчення є людина, а предметом – зміна природи людини, нові можливості особистості, що формуються в соціокультурному середовищі новітніх технологій і зумовлюють граничне буття людини в суспільстві. Колективна монографія є першою концептуалізацією цієї проблеми в українській гуманітарній думці.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Алла Ільїна – доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;

 

Надія Пазухіна – доктор мистецтвознавства, доцент, кафедра європейських студій, Балтійська міжнародна академія;

 

Галина Сергіївна Мєднікова – доктор філософських наук, професор, професор кафедри богослов’я, релігієзнавства, культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

 

Світлана Анатоліївна Крилова – доктор філософських наук, професор, професор кафедри богослов’я, релігієзнавства, культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

 

Сергій Сергійович Русаков – кандидат філософських наук, доцент, кафедри богослов’я, релігієзнавства, культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 30 вересня 2022 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 9 грудня 2022 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 30 вересня 2022 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ГУМАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1400 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 1200 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

Концепція монографії базується на таких питаннях гуманітарної експертизи як новітнього наукового напряму:

 • філософська антропологія як теоретична основа гуманітарної експертизи;
 • етос технонауки в гуманітарній науці;
 • гуманітарні аспекти комп’ютеризації та цифровізації суспільства;
 • штучний інтелект і людина: специфіка соціотехнологічної взаємодії;
 • гуманітарна експертиза освітніх практик;
 • гуманітарна експертиза як публічна діяльність: журналістика, рекламна та інформаційна галузі;
 • гуманітарна експертиза війни;
 • гуманітарна експертиза новітніх глобальних соціальних проєктів.

Авторам пропонується підготувати матеріали відповідно до вищезазначених напрямів. Унікальністю колективної монографії стане її концептуальна модель, яка має бути забезпечена авторами шляхом обов’язкового дотримання ключових критеріїв гуманітарної експертизи. Кожен матеріал повинен охоплювати як теоретичний, так і практичний аспекти. Особливо важливим є практичне спрямування гуманітарної експертизи, насамперед аналіз та актуалізація екзистенціальних і соціокультурних процесів, що виникають у результаті появи й поширення новітніх технологій. Ці аспекти повинні охоплювати такі змістові виміри:

 1. світоглядно-екзистенціальний – зміна сенсожиттєвих орієнтирів існування людини у граничному бутті, трансформація світогляду, зокрема цінностей людини та спільноти;
 2. комунікативний – взаємодія соціуму з владою, бізнесом, науковцями, різноманітними організаціями та зацікавленими соціальними групами, тобто публічна політика;
 3. практичний – відстеження та регулювання соціокультурних процесів, що виникають через появу й поширення новітніх технологій, виявлення нового людського потенціалу.

Звертаємо увагу на міждисциплінарність методології гуманітарної експертизи, адже вона осмислює шляхи формування адаптивного потенціалу людини, спирається на різні сфери наукової гуманітаристики: філософію, культурологію, історію, антропологію, мовознавство, соціологію, соціальні дослідження технології тощо. Тому автори можуть застосувати різні методи дослідження, а саме: контент-аналіз, івент-аналіз, метод семантичного диференціалу, культурну аналітику, інформаційно-цільовий аналіз, логічний і психологічний аналіз, цифрові методи тощо.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ: 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор колективної монографії.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити