Колективна монографія з юриспруденції в умовах воєнного стану (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з юриспруденції в умовах воєнного стану (м. Рига, Латвійська Республіка)

1298

Одеський державний університет внутрішніх справ
(м. Одеса, Україна)
Балтійська міжнародна академія
(м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР

30 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту в галузі права.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Ірина Плотка – доктор психологічних наук, професор, експерт Латвійської ради науки, директор програми «Психологія» Балтійської міжнародної академії;

 

Тетяна Юркевич – доктор юридичних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;

 

Алла Ільїна – доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;

 

Дмитро Швець – доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, полковник поліції, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Максим Корнієнко – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Христофор Ярмакі – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Олег Шкута – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Андрій Бабенко – доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 30 червня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 30 вересня 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 30 червня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ЮРИСПРУДЕНЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Воєнний стан: загальнотеоретичні засади теорії і практики.
 2. Юриспруденція воєнного часу: галузеві концептуальні виклики.
 3. Концептуальні проблеми злочинності в умовах воєнного стану в Україні.
 4. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану.
 5. Особливості кримінальної відповідальності та призначення покарання за окремі кримінальні правопорушення, вчинені в умовах воєнного стану.
 6. Інформаційна модель злочинності в Україні в умовах воєнного стану.
 7. Зарубіжний досвід аналізу та впливу на злочинність.
 8. Публічне адміністрування в органах Національної поліції в умовах воєнного стану.
 9. Забезпечення ефективності застосування інституту адміністративної відповідальності в умовах воєнного стану.
 10. Механізм відшкодування завданої шкоди за житло, пошкоджене та знищене російською агресією в Україні.
 11. Взаємодія підрозділів та служб Національної поліції з іншими правоохоронними органами, територіальною обороною та громадськістю щодо забезпечення публічного порядку та безпеки.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво
з Балтійською міжнародною академією)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити