Колективна монографія із суспільних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Колективна монографія із суспільних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

2152

Полонійна академія в Ченстохові
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

Колективна монографія

«АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ НАУК В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ»

Дедлайн  – 7 жовтня 2022 року
м. Ченстохова, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту в  галузі історії, соціології, філософії, політології. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ: 

Анджей Кринський – доктор філософії, доктор богослов’я, гоноріс кауза, професор, ректор Полонійної академії в Ченстохові;

Марія Петрівна Бабюк – кандидат юридичних наук, заслужений працівник освіти України, директор Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола;

 

Ірина Олександрівна Гелецька – кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола;

 

Наталія Зіновіївна Лубкович – кандидат історичних наук, викладач Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 7 жовтня 2022 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 16 грудня 2022 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 7 жовтня 2022 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

 Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З СУСПІЛЬНИХ НАУК.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Організаційний внесок:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1200 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн.

Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  • Загальна історія, антропологія, етнографія: теорія і практика.
  • Методологія та методи соціологічних досліджень.
  • Основні напрямки розвитку суспільних наук в Україні та в Європі.
  • Філософія та релігієзнавство: досвід країн ЄС та впровадження в практику України.
  • Сучасний погляд на соціальні інститути та процеси.
  • Актуальні питання міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Полонійною академією в Ченстохові)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Телефон: +38 068 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити