Колективна монографія з філологічних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Колективна монографія з філологічних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

1424

Полонійна академія в Ченстохові
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Колективна монографія

НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Дедлайн  – 31 серпня 2022 року
м. Ченстохова, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають філологічну освіту. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Головний редактор Оксана Бабелюк, професор, габілітований доктор, Полонійна академія в Ченстохові, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Анджей Кринський, професор, доктор філософії, доктор богослов’я, гоноріс кауза, ректор Полонійної академії в Ченстохові.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 серпня 2022 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 9 листопада 2022 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 31 серпня 2022 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 2000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 1600 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Загальне мовознавство.
 2. Література європейських країн.
 3. Міжкультурна комунікація.
 4. Мова і засоби масової комунікації.
 5. Перекладознавство.
 6. Романські, германські мови.
 7. Слов’янські мови та література.
 8. Теорія літератури.
 9. Українська мова та література.
 10. Фольклор.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Полонійною академією в Ченстохові)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі філологічних наук.
Телефон: +38 066 642 61 74
E-mail: filology@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити