Колективна монографія «Українські університети в нових реаліях: збереження наукового і кадрового потенціалу...

Колективна монографія «Українські університети в нових реаліях: збереження наукового і кадрового потенціалу в умовах війни» (м. Рига, Латвія)

745
Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
Бердянський державний педагогічний університет

Колективна монографія

УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В НОВИХ РЕАЛІЯХ: ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАУКОВОГО І КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Дедлайн – 29 березня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які зацікавлені презентованою тематикою. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю – представленням підсумків своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Роман Дьякон – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Ігор Богданов – доктор педагогічних наук, професор, ректор Бердянського державного педагогічного університету;

Яна Сичікова – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету;

Ганна Лопатіна – кандидат педагогічних наук, доцент, координатор діяльності з комерціалізації, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Бердянського державного педагогічного університету.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Аналіз сучасного стану українських університетів у контексті війни.
  2. Адаптація та резильєнтність українських університетів.
  3. Стратегії збереження наукового та кадрового потенціалу.
  4. Роль технологій у забезпеченні неперервності освітнього процесу.
  5. Вплив війни на міжнародну співпрацю та євроінтеграцію наукового сектору України.
  6. Ментальне здоров’я викладачів українських університетів.
  7. 7. Перспективи розвитку української науки і повоєнне відновлення.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні ЄС.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у монографії авторам необхідно:

  1. до 29 березня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія БДПУ та ISMA.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: 29 березня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 14 червня 2024 року.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Розділ монографії має представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг розділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх боків – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Заборонено цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечити підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подавати мовою оригіналу та оформлювати з урахуванням випрацьованого 2015 року Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі підготовки розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна – координатор монографії.
Телефон: +38 (068) 487 24 43
E-mail: ped@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити