Колективна монографія з трудового права ЄС (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з трудового права ЄС (м. Рига, Латвійська Республіка)

2366
Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
Громадська організація
«Комісія з питань юридичної освіти та обізнаності»

Колективна монографія

ТРУДОВЕ ПРАВО ЄС: ГІДНА ПРАЦЯ ТА
РОЗБУДОВА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають юридичну освіту. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю – представленням підсумків своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Роман Дьякон – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

 

Юлія Гришина – доктор юридичних наук, професор, народний депутат України, президент Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності.

 

Марина Пижова – доктор юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Державного податкового університету.

 

Інна Ховрак – доктор економічних наук, професор, Consultant & Project Manager, Rørosregionen Næringshage (Norway).

 

Олег Ярошенко – доктор юридичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора
та кандидата наук,
 для присудження ступеня доктора філософії,
для молодих учених)

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 30 листопада 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії: після 15 лютого 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 30 листопада 2023 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: Колективна монографія з трудового права ЄС.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Подолання бідності та голоду через зайнятість та працю.
  2. Гендерна рівність та справедливість у праці.
  3. Гідна праця та економічне зростання.
  4. Роль промисловості, інновацій та інфраструктур у забезпеченні сталого розвитку та зайнятості.
  5. Сталий розвиток міст та громад та його вплив на працю та економічне процвітання.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Заборонено цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Розділ монографії має представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг розділу монографії має бути не менше 1530 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх боків ‒ 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечити підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подавати мовою оригіналу та оформлювати з урахуванням випрацьованого 2015 року Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі підготовки розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити