Колективна монографія із суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія із суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

2643
ISMA University of Applied Sciences
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Колективна монографія

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ

Дедлайн – 31 березня 2023 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які вивчають суспільствознавчі дисципліни. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Голова редакційної колегіїСоболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

 

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences;

 

Пометун Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України;

 

Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

 

Житков Олександр Анатолійович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

 

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії,
для молодих учених
, для підтвердження академічної та професійної кваліфікації викладача)

ДІЗНАТИСЯ

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 березня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 16 червня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 31 березня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: Колективна монографія.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Контраверсійні питання у змісті історичних дисциплін.
  2. Питання змісту громадянської освіти (у тому числі філософії, етики, релігієзнавства).
  3. Новели у змісті юридичних дисциплін.
  4. Традиційні та інноваційні методики і технології навчання і викладання суспільствознавчих дисциплін у закладах загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор колективної монографії.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити