Колективна монографія з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

1480

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка

Колективна монографія

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРИРОДНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають природничу освіту. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю – представленням підсумків своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

Волошанська Світлана Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Гойванович Наталія Костянтинівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Лупак Оксана Миколаївна – кандидат
сільськогосподарських наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін, екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Монографія буде рекомендована до друку вченою радою наукової установи та опублікована європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія). Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що уможливить авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дасть змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.-

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Флора і рослинність.
 2. Експериментальна ботаніка.
 3. Зоологія.
 4. Екологія.
 5. Медико-біологічні дослідження.
 6. Хімія.
 7. Фізико-географічні дослідження.
 8. Суспільно-географічні дослідження.
 9. Геологія.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 30 листопада 2023 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу nature@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ПРИРОДНИИЧИХ НАУК.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 30 листопада 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії: після 15 лютого 2024 року.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Розділ монографії має представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг розділу монографії має бути не менше 15‒30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх боків ‒ 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Заборонено цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечити підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подавати мовою оригіналу та оформлювати з урахуванням випрацьованого 2015 року Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі підготовки розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі природничих наук.
Телефон: +38 066 642 61 74
E-mail: nature@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити