Колективна монографія з трансформації системи права та правозахисту (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з трансформації системи права та правозахисту (м. Рига, Латвійська Республіка)

2565

Херсонський державний університет
Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)

Колективна монографія

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРАВА ТА ПРАВОЗАХИСТУ
ПІД ВПЛИВОМ ВОЄННОГО СТАНУ

Дедлайн – 31 травня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які досліджують трансформацію системи права та правозахисту під впливом воєнного стану.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Голова редакційної колегії – Стратонов Василь Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії вищої освіти України, професор кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету;

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент правління Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Коваль Алла Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародного співробітництва Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Гавловська Аліна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету;

Дзюрбель Андрій Дарійович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету;

Спіцина Ганна  Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

 

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи.

Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії,
для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 травня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 30 серпня 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у монографії авторам необхідно:

  1. до 31 травня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія з трансформації системи права та правозахисту.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Історико-теоретичні аспекти трансформації системи права та правозахисту.
  2. Аналіз законодавства та правових актів, прийнятих під час воєнного стану.
  3. Роль громадянського суспільства в забезпеченні прав людини під час воєнного стану.
  4. Взаємодія між правоохоронними органами та військовими силами в умовах воєнного стану.
  5. Вплив воєнного стану на судову систему та правосуддя.
  6. Правові гарантії та заходи захисту прав громадян під час воєнного стану.
  7. Перспективи подальшого розвитку системи права та правозахисту після закінчення воєнного стану.
  8. Сучасні можливості судової експертизи в умовах війни.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм. Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити