Колективна монографія з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

1874
ІSMA University of Applied Sciences
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Колективна монографія

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ У
ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

Дедлайн – 26 травня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою

Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою 

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають природничу освіту.

Майбутнє видання стане результатом співпраці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю оприлюднити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ІSMA University of Applied Sciences;

 

Товажнянський Леонiд Леонiдович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний академік Академії педагогічних наук України, почесний ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», радник ректора, голова вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;  

 

Лісачук Георгій Вікторович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач науково-дослідної частини Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

 

Сахненко Микола Дмитрович – доктор технічних наук, професор, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: 26 травня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 14 липня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 26 травня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу nature@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа:  Колективна монографія з природничих наук.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття понад 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  • Новітні матеріали.
  • Інноваційні технології.
  • Проблеми енерго- та ресурсозбереження.
  • Хімічна та електрохімічна енергетика.
  • Тенденції перебудови хімічних технологій в межах світового тренду Індустрія 4.0.
  • «Зелені» технології: здобутки і проблеми.
  • Фармацевтичні технології для військового та цивільного застосування.
  • Функціональні матеріали для потреб ЗСУ.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ІSMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі природничих наук.
Телефон: + 38 066 642 61 74
E-mail: nature@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити