Колективна монографія з технічних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з технічних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

1243
ІSMA University of Applied Sciences
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Колективна монографія

«РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»

м. Рига, Латвійська Республіка
Дедлайн – 29 квітня 2022 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають технічну освіту. Майбутнє видання стане результатом співпраці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю оприлюднити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ІSMA University of Applied Sciences;

Товажнянський Леонiд Леонiдович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний академік Академії педагогічних наук України, почесний ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», радник ректора, голова вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;  

Лісачук Георгій Вікторович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач науково-дослідної частини Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Сахненко Микола Дмитрович – доктор технічних наук, професор, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання.
Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.
Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.
Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Автори розділу колективної монографії обов’язково отримають електронний примірник видання.
Кожен співавтор отримає сертифікат.
Матеріали приймаються українською, латиською, англійською, російською (тільки для іноземців) мовами.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 29 квітня 2022 року (включно).
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 12 робочих днів після отримання матеріалів.
Електронна розсилка макету монографії: 8 липня 2022 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 29 квітня 2022 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua:

– наукову статтю для публікації;
– копію квитанції про оплату (! реквізити надаються після отримання наукової статті та заявки).  

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ТЕХНІЧНИХ НАУК.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 500 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  • Енергоресурсозбереження та інженерно-комп’ютерне забезпечення промислових виробництв.
  • Низькотемпературний синтез керамічних матеріалів.
  • Використання (утилізація) та рециклінг відходів (органічних та неорганічних) у хімічній промисловості.
  • Паливно-енергетичний комплекс України та тенденції використання мінеральних палив.
  • Воднева енергетика.
  • Ресурсоощадні технології багатокомпонентних покриттів (для машинобудування).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ІSMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі технічних наук.
Телефон: + 38 066 642 61 74
E-mail: tech@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити