Колективна монографія з інклюзивної освіти (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з інклюзивної освіти (м. Рига, Латвійська Республіка)

2665
ISMA University of Applied Sciences
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Колективна монографія

ІНКЛЮЗІЯ ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 

Дедлайн – 31 січня 2023 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці,
викладачі та аспіранти, які зацікавлені інклюзивною освітою.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів,
об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences;

Тріпак Мар’ян Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, професор кафедри інклюзивної економіки, кібернетики та комп’ютерних наук, ректор Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;

Палилюлько Оксана Михайлівна – кандидат історичних наук, в. о. завідувача кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;

Федорчук Віктор Миколайович – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 січня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 14 квітня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 31 січня 2023 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія з інклюзивної освіти.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Інклюзія та інклюзивна освіта: від теорії до практики.
 2. Правові основи соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, законодавчо-нормативне врегулювання освіти осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європи.
 3. Психологія фінансів в інклюзивних закладах вищої освіти.
 4. Інклюзивна школа та інституційні трансформації в закладах передвищої і вищої освіти.
 5. Європейські цінності та кейси розвитку інклюзивної освіти в Україні.
 6. Універсальний дизайн та освітнє безбар’єрне середовище в контексті розвитку інклюзивної освіти.
 7. Професійне навчання й викладання для осіб з інвалідністю з різними нозологіями в закладах передвищої та вищої освіти.
 8. Безбар’єрний освітній простір та реабілітація осіб з інвалідністю в закладах освіти за допомогою використання здоров’язберігаючих технологій в інклюзивній освіті.
 9. Соціально-психологічний аспект соціалізації молоді в умовах інклюзії.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Демченко Крістіна Григорівна  – координатор наукових заходів та проєктів у галузі інклюзії.
Телефон: +38 (068) 487 24 43
E-mail: ped@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити