Колективна монографія з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

626

ISMA University of Applied Sciences

Національний університет «Львівська політехніка»

Колективна монографія

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА:
ТЕНДЕНЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Дедлайн – 22 грудня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

Запрошуємо науковців, викладачів та аспірантів долучитися до написання колективної монографії.
Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю
представити підсумки своїх наукових досліджень.


Монографія буде видана європейським видавництвом “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Кожен автор отримає в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

 


Дьякон
Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

 

Кучер Анатолій  – доктор економічних наук, старший дослідник, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»; головний науковий співробітник відділу інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».

 

Хелдак Марія – доктор габілітований, професор Інституту просторового менеджменту факультету просторового менеджменту та ландшафтної архітектури Вроцлавського природничого університету.


КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом матеріалів для публікації: до 22 грудня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Відправка колективної монографії в електронному вигляді: після 31 січня 2024 року.

Розсилка друкованих примірників: після 16 лютого 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 22 грудня 2023 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу econom@cuesc.org.ua науковий розділ на рецензування;
  2. після схвалення розділу до публікації надіслати копію квитанції про сплату публікаційного внеску.  

Тема листа: Колективна монографія з економіки.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 1400 грн. до 30 сторінок розділу. Якщо розділ більше 30 сторінок, вартість кожної додаткової сторінки – 30 грн. Для членів ЦУЄНС розмір публікаційного внеску становить 1200 грн. до 30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Кожен автор отримає в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.
За бажанням, автор може замовити отримання друкованого примірника. Вартість одного екземпляру – 800 грн., які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Друкований примірник виготовляється у форматі А5 з твердою обкладинкою. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття матеріалів до публікації.

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ:

1. Вимірювання, облік, звітування, моніторинг і прогнозування сталості.
2. Циркулярна економіка та стале управління ефективністю бізнесу.
3. Формування сталості країн, галузей, регіонів, підприємств.
4. Економіка та стале управління природокористуванням.
5. Сталі фінанси, сталий банкінг і стале страхування.
6. Сталий маркетинг і підприємництво, стале споживання.
7. Формування систем сталого управління відходами.
8. Трансфер інновацій та освіта для сталого розвитку.
9. Сталість, циркулярна економіка та державна політика.
10. Стале післявоєнне відновлення, виклики та можливості розвитку циркулярної економіки.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, італійською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Розділ повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою розділу (зазначити проблематику та результати дослідження).

У розділі обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

КОНТАКТНА ОСОБА:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Ангелюк Ганна Тарасівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі економічних наук.
Телефон: +38 (063) 616 16 67
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити