Колективна монографія із філологічних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія із філологічних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

2442
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
ISMA University of Applied Sciences

Колективна монографія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ

Дедлайн – 31 березня 2023 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці,викладачі та аспіранти, які мають або здобувають філологічну освіту. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

 

Голова редакційної колегії Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

 

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences;

 

Багацька Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

 

Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: 31 березня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 16 червня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 31 березня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа:  Колективна монографія з філологічних наук.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 900 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття понад 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 700 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Слов’янські мови.
 2. Українська та зарубіжна література.
 3. Романські, германські та інші мови.
 4. Теорія літератури.
 5. Порівняльне літературознавство.
 6. Загальне мовознавство.
 7. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство.
 8. Перекладознавство.
 9. Мова і засоби масової комунікації.
 10. Міжкультурна комунікація.
 11. Сучасні тенденції в методиці викладання мов та літератури.
 12. Цифрові технології у філологічній освіті.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі філологічних наук.
Телефон: +38 066 642 61 74
E-mail: filology@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити