Колективна монографія з охорони здоров’я (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з охорони здоров’я (м. Рига, Латвійська Республіка)

2258
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка
Національний університет «Острозька академія»
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
ISMA University of Applied Sciences

Колективна монографія

СИСТЕМА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
РЕАЛІЇ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ

Дедлайн – 26 травня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту в галузі охорони здоров’я.
Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences;

Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Гущук Ігор Віталійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Лях Юрій Єримійович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Гільман Анна Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Кулеша Наталія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Вівсянник Олег Михайлович – кандидат наук з державного управління, докторант, директор Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської ОДА.

 

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії,
для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: 26 травня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 11 серпня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 26 травня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа:  КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Організація та управління системою охорони громадського здоров’я на міжнародному, національному та регіональному рівнях (діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я; нормативно-правові акти та програми у сфері громадського здоров’я; оперативні функції з охорони громадського здоров’я; кращі міжнародні та вітчизняні практики у сфері громадського здоров’я, лідерство і стратегічне управління).
  2. Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я (безпекові стратегії в охороні здоров’я, зокрема провідні світові практики, Міжнародні медико-санітарні правила 2005 року; біобезпека; гігієнічні аспекти безпеки середовища життєдіяльності людини, санітарне та епідемічне благополуччя населення).
  3. Упровадження системи державного моніторингу за детермінантами здоров’я (Цілі сталого розвитку до 2030 року; профілактика захворювань, упровадження принципу «охорона здоров’я в усіх політиках» (Health in All Policies); методологія наукових досліджень, біостатистика, аналіз ризику; система соціально-гігієнічного моніторингу в Україні та світі).
  4. Вітчизняний та іноземний досвід із підготовки фахівців у сфері громадського здоров’я (кадрова політика у сфері громадського здоров’я; досвід міжнародних неурядових організацій (Association of Schools of Public Health in the European Region, Agency for Public Health Education Accreditation, European Public Health Association, European Public Health Alliance, European Health Management Association, EuroHealthNet); вітчизняні школи з підготовки фахівців із громадського здоров’я та фахівців із довкілля і здоров’я).
  5. Психічне здоров’я (психологія здоров’я; актуальні питання психосоціальної реабілітації військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та громадян в умовах російської агресії; саногенне мислення).
  6. Охорона материнства та дитинства (репродуктивне здоров’я; профілактика захворювань репродуктивної сфери; соціальні й етичні проблеми штучного запліднення; профілактика спадкової та вродженої патології).
  7. Промоція здоров’я (інформаційні технології, комунікаційний менеджмент; роль неурядових організацій у підтримці та зміцненні здоров’я на індивідуальному й популяційному рівні).
  8. Інші проблемні питання (можливо, будуть додаткові пропозиції, наприклад, щодо економічного менеджменту тощо).

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття понад 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)
Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі охорони здоров’я.
Телефон: +38 066 642 61 74
E-mail: med@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити