Колективна монографія із суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія із суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

2508
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
ISMA University of Applied Sciences

Колективна монографія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Дедлайн – 31 січня 2023 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти,
які мають або здобувають освіту у сфері історії, соціології, філософії, політології.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів,
об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
д
ля присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences;

Подрєз Юлія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Сокирська Владилена Володимирівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики викладання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Кудінов Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

 

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 січня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 14 квітня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 31 січня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія зі суспільних наук.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 900 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 700 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Загальна історія, антропологія, етнографія: теорія і практика.
  2. Методологія та методи соціологічних досліджень.
  3. Основні напрямки розвитку суспільних наук в Україні та в Європі.
  4. Філософія та релігієзнавство: досвід країн ЄС та впровадження в практику України.
  5. Сучасний погляд на соціальні інститути та процеси.
  6. Актуальні питання міжнародних відносин і зовнішньої політики.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Телефон: +38 068 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити