Колективна монографія з права (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Колективна монографія з права (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

1201

Куявський університет у Влоцлавеку
Одеський державний університет внутрішніх справ
Колективна монографія 

 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ

Дедлайн  – 31 серпня 2022 року
м. Влоцлавек, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають юридичну освіту. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

dr Wiesław Pędziak, Куявський університет у Влоцлавеку;

 

Швець Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, ректор Одеського державного університетувнутрішніх справ;

 

Корнієнко Максим Вікторович, доктор юридичних наук, професор, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Крикун Вячеслав Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Албул Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ;

 

Шкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 серпня 2022 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 9 листопада 2022 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 31серпня 2022 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ЮРИДИЧНИХ НАУК.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 2000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 1600 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
 2. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 3. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 4. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 5. Філософія права.
 6. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
 7. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 8. Трудове право; право соціального забезпечення.
 9. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 10. Конституційне право; муніципальне право.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити