V-а Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в...

V-а Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (м. Херсон, Україна)

833
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Факультет рибного господарства та природокористування
Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка

Конференція відбудеться за підтримки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури» Державного агентства рибного господарства України, Інституту агроекології і природокористування НААН України, Мережі центрів аквакультури Центральної та Східної Європи (NACEE), Херсонської обласної державної адміністрації, підприємств рибної галузі.

V-a Міжнародна науково-практична конференція

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича

27–28 жовтня 2022 р.
м. Херсон, Україна

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретичні та прикладні екологічні дослідження
 2. Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища
 3. Актуальні питання сучасної іхтіології та аквакультури
 4. Стійкий розвиток лісового господарства
 5. Екологічні та соціально-економічні аспекти сталого розвитку
 6. Сучасні проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів в контексті сталого розвитку
 7. Зміни клімату та їх наслідки для природних екосистем
 8. Екологічні та інноваційні технології у сільському господарстві
 9. Сучасні підходи до методики викладання дисциплін природничого напряму

Робочі мови: українська, англійська.

Матеріали доповідей учасників заходу будуть опубліковані в збірнику конференції.

Кожен учасник отримає сертифікат про участь в конференції.


Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2022 р. надіслати до Оргкомітету електронною поштою або подати особисто:

 • заявку на участь (форма додається);
 • текст матеріалів в електронній версії, оформлений згідно вимог (наводяться нижче);
 • здійснити оплату за участь у Конференції.

Матеріали конференції з подальшим доопрацюванням (за необхідністю) можуть бути опубліковані у фахових виданнях «Таврійський науковий вісник», «Водні біоресурси та аквакультура».

Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.

Організаційний внесок за участь в конференції складає 100 грн.

Оплату оргвнеску здійснювати на картку Raiffeisen BANK AVAL лише після надання матеріалів та підтвердження їх отримання оргкомітетом на картку:

4149 5001 0151 8895
(отримувач переказу – Дюдяєва Ольга Анатоліївна)

За результатами конференції буде видано електронну збірку матеріалів конференції.

Матеріали для публікації, заявку надсилати на електрону пошту:
ecokonf.ksau@gmail.com


ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

27 жовтня 2022 року

1000–1100 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
1100–1130  – Перерва.
1130–1300 – Секційні засідання.
1300–1330 – Перерва.
1330–1500 – Секційні засідання.

28 жовтня 2022 року

1000 – Підведення підсумків.

Формат Конференції – на платформі Zoom.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Євтушенко.doc).

 • Обсяг матеріалів, що надаються до друку, – до 4-х сторінок формату А4 (297×210 мм), орієнтація – книжкова. Береги: всі по – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний), абзаци – 12,5 мм. Редактор Microsoft Word у форматі DOC.
 • таблиці повинні бути тільки книжкової орієнтації (обов’язково), розмір шрифту 10-14 пт;
 • назви рисунків подавати під графічними об’єктами з вирівнюванням по центру (обов’язково), складні рисунки зі значною кількістю об’єктів, а також підписи до них подавати у зв’язаному вигляді (групувати як один об’єкт); підписи до графіків, зроблених в Ехсеl, подавати у нижній частині з вирівнюванням по центру; рисунки приймаються у растрових форматах BMP, TIFF, JPEG, GIF;
 • тексти статей повинні бути перевірені на наявність орфографічних та граматичних помилок (обов’язкова вимога);
 • Розміщення на сторінці: ініціали та прізвище автора, місце роботи, адреса електронної пошти друкується зверху з вирівнюванням по правому краю курсивом; за ним через 1 рядок з вирівнюванням по центру – назва статті прописними літерами напівжирним шрифтом; після цього, через 1 рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині;
 • під текстом, через рядок, з вирівнюванням по ширині подається список літератури (через 1 інтервал) з розміром шрифту 12 пт; посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках [1].

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

V-a Міжнародна науково-практична конференція
“Екологічні проблеми навколишнього середовища
та раціонального природокористування
в контексті сталого розвитку”
27-28 жовтня 2022 року

м. Херсон, Україна

Заявка в електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі. Приклад назви файлу: Євтушенко_заявка.doc.

У заявці необхідно вказати:

Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь_______________________________________________________________________________________________

Вчене звання__________________________________________________________________________________________________

Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса (країна, місто)________________________________________________________

Поштова адреса для листування, контактний телефон, еmail__________________________________________________________

Назва наукового напряму_______________________________________________________________________________________

Назва доповіді_________________________________________________________________________________________________

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Формат Конференції буде визначено пізніше, про що буде надано інформацію додатково.


Матеріали для публікації, заявку надсилати на електрону пошту:
ecokonf.ksau@gmail.com

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(050) 213-76-72 – Пічура Віталій Іванович, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені Ю. В. Пилипенка, голова Оргкомітету;

(050) 906-18-99 – Дюдяєва Ольга Анатоліївна, заступник голови Оргкомітету;

(097) 319-56-40 – Євтушенко Ольга Тарасівна, відповідальний секретар Оргкомітету. 

Поширити