Міжнародна наукова конференція з юридичних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Міжнародна наукова конференція з юридичних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

912
Балтійська міжнародна академія

Міжнародна наукова конференція

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПОГЛЯДІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІЗ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

 28–29 грудня 2021 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері правознавста.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Dr.oec., Professor Станіслав Анатолійович Бука, Балтійська міжнародна академія, ректор;
 • Dr.iur., Docent Армен Габрієлян, Балтійська міжнародна академія;
 • mg.hist. Раймонд Рубловскіс, Балтійська міжнародна академія.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 грудня 2021 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ПРАВА.

СЕКЦІЇ

 1. Історія та теорія права і держави.
 2. Конституційне та муніципальне право.
 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право.
 4. Господарське право та господарський процес.
 5. Трудове право та право соціального забезпечення.
 6. Аграрне та екологічне право. Земельне право.
 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право.
 8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право.
 9. Кримінальний процес та криміналістика.
 10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 450 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і друком збірників тез доповідей та поштовою розсилкою матеріалів учасникам Укрпоштою.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 11 лютого 2022 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією)

Контактна особа – Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail:
law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити