Всеукраїнська науково-практична конференція з кримінально-правових наук (м. Кропивницький, Україна)

Всеукраїнська науково-практична конференція з кримінально-правових наук (м. Кропивницький, Україна)

738
Донецький державний університет внутрішніх справ
Донецьке відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва
ВП ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Донецькій області

Всеукраїнська науково-практична конференція

«ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

м. Кропивницький, Україна
27 жовтня 2022 року

До участі у конференції запрошуються студенти, курсанти, молоді вчені, юристи-практики, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, Національної поліції, суду, прокуратури та інших правоохоронних органів, представники громадських об’єднань та міжнародних організацій, а також науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти) закладів вищої освіти.

Учасники конференції можуть долучитися до роботи пленарного засідання он-лайн за допомогою сервісу Google Meet (посилання буде надіслане на електронну пошту учасників після отримання тез доповідей).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану;
 • організаційно-тактичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану;
 • особливості кваліфікації кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану;
 • особливості протидії кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану;
 • особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану;
 • процесуальні й тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
 • особливості прийняття процесуальних рішень у кримінальних провадженнях, розпочатих в умовах воєнного стану;
 • взаємодія слідчих з оперативними підрозділами під розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану;
 • процесуальні особливості та алгоритм дій щодо можливостей відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Для участі у конференції необхідно до 14 жовтня 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету konf.kpk.dnuvs@ukr.net

 • заявку за зразком, що додається (у форматі .doc);
 • текст тез доповіді, оформлений відповідно до вимог.

Робочі мови конференції: українська, англійська.


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень!)______________________________________________________________________

Назва тез доповіді (повідомлення)_________________________________________________________________________________

Секція________________________________________________________________________________________________________

Місце роботи (навчання)_________________________________________________________________________________________

Посада (повністю)______________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь ______________________________________________________________________________________________

Вчене звання _________________________________________________________________________________________________

Спеціальне звання _____________________________________________________________________________________________

Адреса для листування__________________________________________________________________________________________

Контактний телефон (обов’язково!)______________________________________________________________________________

E-mail: (обов’язково!)________________________________________________________________________________

Відомості, викладені в заявці, можуть бути оприлюднені у друкованих матеріалах науково-практичного семінару (потрібно підкреслити)

 • так
 • ні

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Тези надаються на розгляд організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції в електронному вигляді (файл з розширенням – doc).

Текст має бути набрано за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, відступ – 1.25, сторінки не нумеровані.

Обсяг тез до 5 сторінок.


СТРУКТУРА РУКОПИСУ:

 • прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора (ів) (напівжирний шрифт);
 • посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, (без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, міжрядковий інтервал – 1);
 • прізвище, ім’я та по батькові (повністю) наукового керівника (напівжирний шрифт) – вимога для здобувачів вищої освіти;
 • посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, міжрядковий інтервал – 1);
 • порожній рядок;
 • назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, вирівнювання за центром).
 • Зверніть увагу!!! Назва тез доповіді не повинна бути тотожною з назвою тематичних напрямів конференції;
 • порожній рядок;
 • основний текст (вирівнювання за шириною);
 • порожній рядок;
 • список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення тез доповіді у разі їх невідповідності встановленим вимогам.

Електронну версію збірника матеріалів конференції буде розміщено в інституційному репозитарії Донецького державного університету внутрішніх справ. Участь у конференції безкоштовна.

Усі витрати, пов’язані з відрядженням, проживанням і харчуванням, здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. Особисті запрошення будуть направлені оргкомітетом за Вашим завчасним зверненням.


ОНЛАЙН-СТУДІЯ:

Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 (навчальний корпус Донецького державного університету внутрішніх справ)

Реєстрація учасників конференції здійснюватиметься з 10.30, початок роботи конференції о 11.00.


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(050) 850-750-1 – т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу  та криміналістики факультету № 1 капітан поліції Андрій Крушеницький.

Поширити