Міжнародна наукова конференція з філологічних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Міжнародна наукова конференція з філологічних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

1410
Полонійна академія в Ченстохові

Міжнародна наукова конференція

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

5–6 квітня 2023 року
м. Ченстохова, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науководослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Анджей Кринський, професор, доктор філософії, доктор богослов’я, гоноріс кауза, ректор Полонійної академії в Ченстохові;
 • Оксана Бабелюк, професор, габілітований доктор, Полонійна академія в Ченстохові.

ПОРЯДОК  РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії: 

 1. до 31 березня 2023 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого доповідача. Наприклад: Шевченко ВМ_Тези, Шевченко ВМ_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ФІЛОЛОГІЇ.

СЕКЦІЇ:

 1. Слов’янські мови.
 2. Література.
 3. Романські, германські та інші мови.
 4. Теорія літератури.
 5. Порівняльне літературознавство.
 6. Загальне мовознавство.
 7. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство.
 8. Перекладознавство.
 9. Мова і засоби масової комунікації.
 10. Міжкультурна комунікація.
 11. Сучасні тенденції в методиці викладання мов.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 19 травня 2023 року.

УМОВИ УЧАСТІ:

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського
наукового співробітництва

(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Полонійною академією в Ченстохові)

Контактна особа – Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі філологічних наук.
Телефон: +38 (066) 642 61 74
E-mail: filology@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити