Міжнародна наукова конференція з журналістики, реклами та PR, медіа (м. Ченстохова, Республіка...

Міжнародна наукова конференція з журналістики, реклами та PR, медіа (м. Ченстохова, Республіка Польща)

2009

Полонійна академія в Ченстохові

Міжнародна наукова конференція

ВЗАЄМОДІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА PR У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ

12–13 жовтня 2022 року
м. Ченстохова, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та
науководослідних установ, а також практичні працівники,
які активно займаються науковими дослідженнями у сфері журналістики, реклами та PR, медіа.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Анджей Кринський, професор, доктор філософії, доктор богослов’я, гоноріс кауза, ректор Полонійної академії в Ченстохові.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 7 жовтня 2022 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ЖУРНАЛІСТИКИ.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія комунікацій та методологія.
 2. Зв’язки з громадськістю та організаційна комунікація.
 3. Медіалінгвістика.
 4. Медіаетика, медіаосвіта і медіаграмотність.
 5. Вивчення потреб аудиторії і залучення широких верств населення в комунікаційний процес.
 6. Реклама як вид соціальної комунікації.
 7. Світові тенденції розвитку сучасної журналістики.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 400 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 300 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 11 листопада 2022 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації 
(15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Полонійною академією в Ченстохові)

Контактна особа – Качан Олена Вікторівна –координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі журналістики.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити