Міжнародна наукова конференція з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

Міжнародна наукова конференція з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

1101

ISMA University of Applied Sciences
Міжнародна наукова конференція

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

21-22 жовтня 2022 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економіки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Romans Djakons, Professor, Academician, ISMA University of Applied Sciences President, Riga, Latvia.
Marga Zivitere, Dr.oec., Professor, Academician, Rector’s Advisor, Head of the Department of Economics at ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia.
Olga Verdenhofa, Dr.sc.admin., As. Professor, ISMA University of Applied Sciences Vice-president, Riga, Latvia.
Iryna Kalenuk, Dr.oec., Professor, National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine.
Remigijus Kinderis, Dr.oec., Professor, Deputy Director for Strategic Development, Academic Council Chairman, Klaipeda State University of Applied Sciences, Klaipeda, Lithuania.
Sevdalina Dimitrova, Dr.oec., Professor, National Military University “Vasil Levski”, Veliko Tarnovo, Bulgaria.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 21 жовтня 2022 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу econom@cuesc.org.ua:

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ЕКОНОМІКИ.

СЕКЦІЇ

  1. Економічна теорія та історія економічної думки.
  2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  3. Економіка та управління національним господарством.
  4. Економіка та управління підприємствами.
  5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
   6. Інновації та інвестиційна діяльність.
   7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
   8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
   9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
   10. Гроші, фінанси і кредит.
   11. Фінанси та податкова політика.
   12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
   13. Статистика.
   14. Маркетинг.
   15. Сучасний менеджмент.
   16. Логістика та транспорт.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 400 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. За бажанням, учасники конференції додатково можуть замовити друкований збірник та сертифікат. Вартість отримання друкованих матеріалів, враховуючи відправку, становить 500 грн, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску.
 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 4. Збірник тез конференції та сертифікат в електронному вигляді буде направлено кожному учаснику на електронну адресу учасників, після 25 листопада.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завірений печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)

Контактна особа – Ангелюк Ганна Тарасівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі економічних наук.
Телефон: +38 (063) 616 1667
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити