Міжнародна наукова конференція з фізичного виховання (м. Рига, Латвійська Республіка)

Міжнародна наукова конференція з фізичного виховання (м. Рига, Латвійська Республіка)

1520

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Міжнародна наукова конференція

ЗНАЧУЩІСТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА СПОРТУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

6–7 березня 2024 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі фізичного виховання та спорту.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Роман Дьякон, доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії: 

 1. до 29 лютого 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу phys@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія і методика підготовки спортсменів.
 2. Здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення, фізична реабілітація.
 3. Спортивна медицина, фізіологія та біохімія спорту.
 4. Сучасні проблеми оздоровлення населення та шляхи її вирішення.
 5. Сучасні інформаційні технології у фізичній культурі і спорті.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до ЄС.

Учасники конференції отримують
електронний сертифікат із зазначенням обсягу
підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, латиською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Назва секції. Назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора латиницею, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: українська, латиська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 19 квітня 2024 року.

ЗРАЗОК ТЕЗ

Секція 4. Сучасні проблеми оздоровлення населення та шляхи її вирішення 

Sports and recreational projects for student youth
Спортивні і рекреаційні проєкти для студентської молоді

Kaliuzhna N. A.
Doctor of Science (Physical Education and Sports), Professor,
Professor at the Department of Physical Education, Sports and Health
I. Vernadsky Taurida National University
Kyiv, Ukraine

Калюжна Н. А.
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,
професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
м. Київ, Україна 

У даний час популярними є різні рекреаційні та оздоровчі послуги, які називаються рекреаційними, і їх суть полягає в організації процесу оздоровлення і, звичайно, розвитку та вдосконаленні сил і здібностей людини – фізичних, емоційних, адаптивних духовних тощо… [1, с. 178].

 

Література:

 1. Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері : навчальний посібник. К. : Вид-во КНУКіМ, 2007. 372 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа – Коробець Оксана Володимирівна, координатор наукових заходів та проєктів у галузі фізичного виховання та спорту.
Телефон: +38(068) 487 24 43
E-mail: phys@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити