VІІ Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права” (м....

VІІ Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права” (м. Кременчук, Україна)

750
Куявський університет у Влоцлавеку
Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
Кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

 VІІ Міжнародна наукова конференція

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

 21–22  січня 2022 року
м. Кременчук, Україна

Завантажити інформаційний лист

Шановні колеги!

Для участі в міжнародній науковій конференції запрошуються фахівці в сфері теоретичної та практичної юриспруденції, працівники судових і правоохоронних органів, адвокати України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, аспіранти та студенти з метою проведення наукової дискусії та обговорення реалій, перспектив реалізації норм права у формуванні чинного законодавства України.

Форма участі – дистанційна.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • СКРИПНИК Володимир Леонідович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • mgr Joanna SKIBA – завідувач кафедри іноземних мов, експерт у галузі освіти та електронного навчання для дорослих, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку;
 • МИТРОФАНОВ Ігор Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • СОБОЛЬ Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • ШАПОВАЛ Валерій Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • ХРЕБТОВА Алєся Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • ВАСЕЧКО Людмила Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • ВІХЛЯЄВ Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • УМАНСЬКА Анастасія Олександрівна – старший лаборант кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Реалізація норм права в теорії та історії держави та права. Конституційне право.
 2. Цивільне, цивільно-процесуальне, сімейне та міжнародне приватне права.
 3. Господарське право та господарський процес. Трудове право.
 4. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право.
 5. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право.
 6. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право.
 7. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.
 8. Судоустрій, прокуратура та адвокатура. Міжнародне право.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 19 січня 2022 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням або за QR-кодом;
 2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:

 – тези доповіді;
 – відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Робочі мови конференції: українська, російська (виключно для іноземців), польська та англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір організаційного внеску становить 100 грн.

Збірник тез доповідей та сертифікат будуть надані всім учасникам в електронному вигляді через місяць після проведення конференції.

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Полтавська обл., Україна.

з питань реєстрації на захід, прийому та формування збірника тез конференції та інших суміжних питань:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор конференції.
Контактний телефон: +38 (068) 473 07 28
Електронна адреса: knu.law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити