Всеукраїнська Інтернет-конференція з сучасного гуманітарного та мистецтвознавчого дискурсу

Всеукраїнська Інтернет-конференція з сучасного гуманітарного та мистецтвознавчого дискурсу

1124
Міжнародний гуманітарний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених,
студентів, аспірантів

СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС

30 березня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції молодих учених, студентів, аспірантів «Сучасний гуманітарний та мистецтвознавчий дискурс».

Мета проведення заходу – докладний розгляд комплексу питань, пов’язаних із сучасними викликами та трансформаціями, що перетворюють соціокультурну реальність, і ролі гуманітарного знання в цьому контексті, а також аналіз актуальних проблем із позицій сучасного мистецтвознавства.

Форма участі – очна та заочна.

У межах Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених, студентів, аспірантів передбачено пленарне засідання 30 березня о 11:00 на платформі ZOOM.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Кравець Ніна Вячеславівна, декан факультету мистецтва та дизайну, Міжнародний гуманітарний університет;

 

кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Охманюк Віталій Федорович, декан факультету культури і мистецтв, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

кандидат філософських наук, доцент Русаков Сергій Сергійович, директор, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

 

доктор мистецтвознавства, доцент Татарнікова Анжелика Анатоліївна, завідувач кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний університет;

доктор політичних наук Кольцов Віталій Михайлович, професор кафедри педагогіки та психології, Міжнародний гуманітарний університет;

 

кандидат мистецтвознавства, доцент Уварова Тетяна Іванівна, професор кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний університет;

 

кандидат філософських наук Крижановська Тетяна Олександрівна, доцент кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний університет;

 

кандидат мистецтвознавства, доцент Каплун Тетяна Михайлівна, завідувач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури, Міжнародний гуманітарний університет; 

 

професор, заслужений діяч мистецтв України Токарев Олександр Віталійович, член Національної спілки художників України, член Правління Національної спілки кінематографістів України, завідувач кафедри дизайну, Міжнародний гуманітарний університет; 

 

народний артист України Лупій Ярослав Васильович, професор, завідувач кафедри «Кіно і телебачення», Міжнародний гуманітарний університет;

 

 СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Філософське осмислення феноменів та процесів сучасності.
 2. Історичні події: аналіз і висновки.
 3. Політика в минулому, теперішньому і майбутньому: взаємозв’язок та взаємовплив.
 4. Культурологічний аналіз сучасних тенденцій та форм культуротворчості.
 5. Актуальні проблеми теорії і історії українського та світового музичного мистецтва, сучасна музична освіта, традиційний та інноваційний ракурс музично-театрального мистецтва.
 6. Сучасні напрямки дизайнерської практики.
 7. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво в сучасних творчих та наукових вимірах.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 250 грн. Внесок покриває витрати, пов’язані з виготовленням електронних сертифікатів і опублікуванням збірника тез доповідей. На бажання автор може замовити друкований примірник збірника матеріалів конференції. Вартість друкованого примірника – 500 грн, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез і заявки. Авторові необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники матеріалів конференції та сертифікати будуть надіслані на електронні адреси учасників, указані в заявках, після 10 травня 2024 року.

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 22 березня 2024 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням або за QR-кодом;
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:

 – тези доповіді;

 – відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Посилання на пленарне засідання буде надіслано всім учасникам після сплати за участь у конференції.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Назва секції, розташована зліва (шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – назва доповіді посередині рядка (шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру прізвище, ім’я по-батькові автора (шрифт Times New Roman № 14, жирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (шрифт Times New Roman № 14, курсив).

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту – до 5-ти сторінок.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Міжнародний гуманітарний університет, факультет мистецтва і дизайну: кафедра мистецтвознавства та загальногуманітарних наук, кафедра музичного мистецтва та звукорежисури.

КОНТАКТИ:

з питань реєстрації на захід, прийому та формування збірника тез конференції та інших суміжних питань:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна, координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі культурології та мистецтва.
Контактний телефон: +38 (068) 473 02 25
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.u
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити