Міжнародна наукова конференція в галузі національної безпеки та антикримінальної діяльності (м. Кишинів,...

Міжнародна наукова конференція в галузі національної безпеки та антикримінальної діяльності (м. Кишинів, Республіка Молдова)

333
Інститут кримінального права і прикладної кримінології
Академія «Штефан чел Маре»
Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Міжнародна наукова конференція

Завантажити інформаційний лист

РОЛЬ НАУКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

21–22 грудня 2021 року
м. Кишинів, Республіка Молдова

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, аспіранти, студенти, а також практичні працівники
та усі зацікавлені особи.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Октавіан БЕЖАН – доктор права, голова;
 • Лучія САВКА – доктор психології, віце-голова;
 • Джульєта ВАСИЛІЙ – доктор права, член організаційного комітету;
 • Ірина ЯКУБ – доктор права, член організаційного комітету;
 • Уляна СИРБУ – магістр права, член організаційного комітету;
 • Олег РУСУ – доктор права, член організаційного комітету;
 • Тетяна ЛУНГУЛ – технічний секретар.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна (платформа Google Meet). Участь у конференції безкоштовна.

Заявки до участі в конференції приймаються до 02 грудня 2021 року. Заповнити заявку можна за посиланням.

Тези доповідей просимо надіслати до 10 грудня 2021 року на електронну адресу octavian.bejan@gmail.com.

Увага! Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Чебану_доповідь. Тема листа: Доповідь Чебану Конференція.

УМОВИ УЧАСТІ:

Мови конференції – румунська, англійська, російська, французька.

Усі учасники конференції будуть забезпечені збірником тез та сертифікатом про участь.

Учасники конференції зможуть презентувати збірник матеріалів та сертифікат як підтвердження участі в міжнародній науковій конференції.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги).

Конференція включена до Національного реєстру наукових заходів Республіки Молдова, затвердженого Національним агентством із забезпечення якості освіти та досліджень Республіки Молдова на 2021 рік.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Матеріали мають бути виконані в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman.  Оформлення тексту тез доповідей:

 1. УДК;
 2. назва до 10 слів, розмір шрифту – 14 пунктів;
 3. прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання – без скорочень;
 4. короткий виклад (анотація) на 5–8 рядків: розмір шрифту – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,0;
 5. ключові слова – до 10 слів;
 6. текст (розмір шрифту – 12 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве – 3 см; праве – 1,5 см; верхнє та нижнє – 2,5 см; абзацний відступ – 1 см (без використання клавіш «Таb» або «Пробіл»), формат А-4).

Cтруктура тез доповідей:

 • вступна частина (мета дослідження, методи та використані матеріали);
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки;
 1. посилання на використані джерела в тексті необхідно оформлювати в квадратних дужках, наприклад: [9, c. 20];
 2. література оформлюється в кінці тексту. Приклад:
 • журнали та збірники статей: ім’я автора, назва статті, назва журналу (збірника), рік випуску, номер, том, початкові та кінцеві сторінки;
 • книги: ім’я автора, повна назва книги, місце видавництва, видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок;
 • онлайн джерела: автор, назва, дата опублікування, електронна адреса, дата відвідування.
 1. інформація про автора (авторів) – посада (без скорочень), місце роботи, телефон, електронна пошта.

Матеріали можуть бути представлені на електронному носії або надіслані на електронну адресу octavian.bejan@gmail.com.

Дедлайн подачі матеріалів – 10 грудня 2021 року.

 Увага!

 1. Будуть опубліковані лише ті матеріали, що відповідають темі конференції, з обсягом від 2 до 8 сторінок (до 14 400 знаків, без пропусків).
 2. Дані, зазначені в пунктах 2–5 та 8 мають бути представлені двома мовами: мовою виступу та англійською або французькою мовою.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА:

Інститут криміналістики і прикладної кримінології

Контактна особа – Бежан Октавіан –  голова організаційного комітету.
Телефон: 079402956.
E-mail: octavian.bejan@gmail.com
Офіційний сайт: criminology.md 

Завантажити інформаційний лист

Поширити