Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану»

2121
Науково-дослідний інститут публічного права
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

30 вересня 2023 року 

Завантажити інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану», яка відбудеться 30 вересня 2023 року о 10:00 на платформі Google Meet за посиланням: https://meet.google.com/vgm-yjeh-xoz.

Усі учасники заходу будуть забезпечені електронним збірником матеріалів конференції. Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожним тезам, включеним до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дасть змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), розробленому фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням після 10 листопада 2023 року.

Форма участі – онлайн.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету – Сергій КОРОЄД, доктор юридичних наук, професор, виконувач обов’язків президента Науково-дослідного інституту публічного права;

 

заступник голови організаційного комітету – Андрій БОРОВИК, кандидат юридичних наук, доцент, відмінник освіти України, віцепрезидент з наукової роботи Науково-дослідного інституту публічного права;

 

Лариса СОРОКА – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка  докторантурою і аспіратурою Науково-дослідного інституту публічного права;

 

Ксенія КУРКОВА – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка відділу науково-правових експертиз та законопроєктних робіт Науково-дослідного інституту публічного права;

 

Руслан СЕРБИН – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор Національної академії внутрішніх справ;

 

Євген СОБОЛЬ доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

 

Олег ГОЛОВКО – кандидат економічних наук, голова наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

 

Михайло КЕЛЬМАН доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка»;

 

Валентин ГАЛУНЬКО – доктор юридичних наук, професор, голова ГО «Академія адміністративно-правових наук», професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

 

Іван БОГАТИРЬОВ – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка»;

 

Валерій БУЖОР – доктор юридичних наук, професор, ректор Інституту кримінального права та прикладної кримінології (Республіка Молдова);

 

Станіслав БУКА – доктор економічних наук, професор, ректор Балтійської міжнародної академії (Латвійська Республіка);

 

Михайло ВІХЛЯЄВ – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ

Участь у заході є безоплатною.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 16 вересня 2023 року (включно):

  1. заповнити заявку за посиланням;
  2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua тези доповіді.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: українська, англійська, румунська, латиська, польська.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет міжнародної науково-практичної конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, англійською, румунською, латиською та польською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Методологія організації аспірантами роботи над дисертаційною працею

Боровик Андрій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент,
відмінник освіти України,
віцепрезидент з наукової роботи,
Науково-дослідний інститут публічного права
м. Київ, Україна

Текст [1, с. 96].

Література

1. Вовк А. О., Левчук К. О. Значення наукових досліджень для розвитку вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2020. Т. 2. № 37. С. 161–166.

ДЕТАЛІ ОФЛАЙН-УЧАСТІ

Місце проведення – готельно-розважальний комплекс «Айвенго», вул. Зелена, 53, с. Колоденка, Рівненська область.

КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа – Тетяна Миколаївна Тютюнник – координаторка з питань, які пов’язані з онлайн-участю, прийомом тез доповідей, формуванням збірника та іншими суміжними питаннями.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити