Міжнародна наукова конференція з технічних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Міжнародна наукова конференція з технічних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

1677

Інститут транспорту та звязку
(Transport and Telecommunication Institute)

Міжнародна наукова конференція

НОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

10–11 грудня 2021 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • sc.ing., full prof. Aleksandr Medvedevs;
 • sc.ing., prof. Iyad Alomar;
 • sc.ing., prof. Dmitry Pavlyuk.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 7 грудня 2021 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу: tech@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ У РИЗІ.

Інститут транспорту та зв’язку

СЕКЦІЇ

 1. Інформаційні системи та технології
 2. Прикладна механіка
 3. Матеріалознавство
 4. Галузеве машинобудування
 5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 6. Суднобудування
 7. Металургія
 8. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 9. Енергетичне машинобудування
 10. Атомна енергетика
 11. Теплоенергетика
 12. Гідроенергетика
 13. Автоматизація та приладобудування
 14. Хімічні технології та інженерія
 15. Біотехнології та біоінженерія
 16. Електроніка та телекомунікації
 17. Харчові технології
 18. Технології легкої промисловості
 19. Технології захисту навколишнього середовища
 20. Архітектура та будівництво
 21. Транспорт
 22. Загальні питання технічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 450 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і друком збірників тез доповідей та поштовою розсилкою матеріалів учасникам Укрпоштою.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 21 січня 2022 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Інститутом транспорту та зв’язку)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі технічних наук.
Телефон: + 38 (066) 642 61 74, 38 (068) 992 04 11
E-mail: tech@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити